Chok og vrede over virkeligheden

Velfærd

07/10/2013 14:56

Nick Allentoft

Politikere er chokerede og vrede efter de torsdag deltog i den sociale modstandsbevægelses borgermøde i Vejle. Både SF's borgmesterkandidat og spidskandidat fra Liberal Alliance efterlyser handling.
“Jeg hørte, at nogle kommuners sagsbehandlere havde "ophævet tavshedspligten", at de lyver om at have sendt breve, at de noterer andet ned end det der er aftalt mundtligt, og at de ikke svarer på henvendelser. Og så var der 3-5-8 års sagsbehandlingstider. Hvad har vi lige gang i?”   Sådan spørger Liberal Alliances spidskandidat, Peter G. Harboe, i Vejle Kommune efter han forleden deltog i den sociale modstandsbevægelse, Klemts, borgermøde for hele landet. Godt 300 mennesker havde fundet vej til Vejle, og modstandsbevægelsens blot andet åbne møde.   SF’s borgmesterkandidat i Vejle var en anden af flere politikere, der var taget til mødet for at lytte.  

Patientforeninger: Vi er nødt til at slå kommunerne i hovedet

Patientforeninger: Vi er nødt til at slå kommunerne i hovedet

Interview med Stig Langvad, Nadia Buchard og Leif Vestergaard Pedersen

 

 

 

 

“Jeg bliver vred ved tanken om et system, der sparker til folk, som ligger ned. Derfor har jeg fra starten bakket op om arrangementet, som kan være med til at få fokus på dem, der bliver klemt i det kommunale system og samtidig hjælpe de mennesker, der står i det,” siger Lone Myrhøj, der er SF’s borgmesterkandidat i Vejle. 

  Flere slutter op Den sociale modstandsbevægelse, Klemt, vokser nu kraftigt. Alene siden DenOffentlige.dk omtalte bevægelsen for en god uge siden er antallet af følgere på Facebook vokset fra næsten 3000 til nu pænt over 4000. De frivillige bag bevægelsen er glade for opbakningen, og vil nu gå igang med næste skridt.    “Vi ønsker at samle fagfolk, kommuner og politikere til en dialog hvor problemstillingerne kan fremføres, set fra alle stole. Det må og skal kunne gøres bedre. Vi ønsker jo alle bedre forhold for udsatte borgere i systemet, men vi ønsker også bedre forhold i vores daglige arbejde med med disse borgere,” fortæller Pernille Storm, der var hovedansvarlig for afviklingen af mødet.    Klemt blev startet af praktiserende læge Stig Gerdes fra Fredericia, men ved mødet i Vejle kunne bevægelsen præsentere speciallæge Kim Boe som ny støtte. Han er ifølge sin hjemmeside lægeuddannet i 1984 ved Københavns Universitet og har arbejdserfaring fra Danmark, Sverige, Norge og England. Hertil er han tidligere overlæge af reserven i Forsvarets Sundhedstjeneste (til 2011), tidligere chef for sanitetseskadrille og tidligere chef for felthospital.   “Jeg vil gerne vil støtte op om Klemts formål med at forbedre sagsbehandlingen for syge, ledige borgere. I min speciallægepraksis har jeg ofte kontakt med patienter der er under “fornyet” udredning eller arbejdsprøvning for Gud ved, hvilken gang i et sygdomsforløb, som allerede fra starten kunne være forudsagt af en kompetent speciallæge og derved være afsluttet for længe siden,” siger Kim Boe til DenOffentlige.dk om sin motivation for at gå ind i bevægelsen.     Brug midlertidig pension De to lokalpolitikere, der var blandt flere politikere på mødet, fortæller til DenOffentlige.dk, at de ønsker en løsning på de problemer, der har skabt den sociale modstandsbevægelse. Begge er enige om, at der er brug for mere individuel sagsbehandling end systemet tillader i dag. Liberal Alliance frygter, at udviklingen ender med et  "Velfærdssamfund på en algoritme".   “Hvis vi fortsætter ned af den sti, som jeg hørte om torsdag aften, må jeg bare sige, at så ser jeg at konflikten mellem kommunernes embedsmænd og dem med behov for hjælp vil spidse fortsat til. På begge sider vil man inddrage specialister, bisiddere, jurister, partsrepræsentanter, ministerier, menneskerettighedsgrupper mere og mere, og så ender vi med at læger og andre specialister udfylder et langt spørgeskema ind i en kommunal regeldatabase. Det er den ene vej. Lad os kalde det "Velfærdssamfund på en algoritme,"” siger Peter G. Harboe, der ønsker at vende udviklingen om.  

Midlertidig førtidspension

Kan kommunen bevilge en midlertidig førtidspension?Kravet om, at din arbejdsevne skal være varigt nedsat, er helt central. Derfor er der ikke noget, der hedder en midlertidig førtidspension. En kommune kan i helt særlige situationer bevilge en førtidspension og samtidig beslutte, at sagen skal genoptages til vurdering på et senere tidspunkt, der fastsættes af kommunen. Der skal dog være tale om en alvorlig lidelse, hvor erfaringen har vist, at sygdommen kan have et uforudsigeligt forløb. Altså, at der kan optræde en bedring senere. Hvor hurtigt skal en sag om førtidspension afgøres af kommunen?Kommunen skal træffe en afgørelse senest 3 måneder efter, at kommunen har besluttet at rejse din sag om førtidspension. Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal du have en skriftlig forklaring på de særlige omstændigheder, der har forsinket afgørelsen.Kilde: Sundhed.dk

“Den anden vej skal udvikles snart, og går på, at vi må melde ud, at der skal findes individuelle løsninger med de kræfter, som den enkelte kan stille med. Så vi kommer til at vende argumentationen om, og spørge hvad dem med behov for hjælp selv skabe af løsninger med egne ressourcer og  - hvis kassen var helt åben - hvad ville beløbet være?” mener spidskandidaten for Liberal Alliance i Vejle.

SF’s borgmesterkandidat, der i øjeblikket er formand for Vejle Kommunes Seniorudvalg og medlem af Økonomiudvalget, Lone Myhøj, mener, at der er gået noget galt med velfærdssystemet. 

“Det er skrækkeligt, at vi har opbygget et velfærdssystem, som skal hjælpe mennesker, når de bliver syge, og så opleve at det slet ikke sker. I stedet gør det folk endnu mere syge. Det kræver et godt helbred at være syg. Det er jo ikke meningen, at man skal bruge sine ressourcer på at kæmpe for at få hjælp, det er meningen at hjælpen skal gives, så man kan bruge de ressourcer, der er, på at blive rask eller få det bedre,” siger Lone Myrhøj til DenOffentlige.dk.    Hun mener, at den midlertidige førtidspension skal bruges endnu mere.    “Jeg håber, at den midlertidige førtidspension vil blive brugt til at give folk ro, og så kan det evt. efterfølgende blive undersøgt, om det er relevant med en førtidspension, skånejob eller andet. Jeg vil i hvert fald følge op på det politisk, både lokalt og i dialog med SF's folketingsmedlemmer. For mig at se handler det ikke kun om lovgivning og forvaltning af denne, men i allerhøjeste grad om menneskesyn,” siger borgmesterkandidaten.     I flere referater fra borgermødet i Vejle fremgår det, at en socialrådgiver fra et jobcenter afslørede en syg praksis i jobcentrene. Efter henvendelse fra DenOffentlige.dk afkræfter pågældende socialrådgiver de referater, der er givet fra hans indlæg på mødet. Han ønsker ikke at bidrage yderligere til debatten.    Se videoer fra borgermødet her  

Mest Læste

Annonce