Danmark i europæisk innovations-top

01/02/2011 16:29

Nick Allentoft

Kommissionens har fremlagt den første udvidede rapport, som sammenligner innovationsresultaterne i EU's 27 medlemsstater. Danmark ligger i toppen kun overgået af Sverige.

I overensstemmelse med handlingsplanen for innovation i EU, som blev vedtaget i oktober 2010, indeholder den europæiske resultattavle for innovation nu 25 klare innovationsindikatorer, som gør det nemmere at sammenligne landene.

Resultattavlen er et vigtig værktøj i forbindelse med gennemførelsen af innovation i Europa og desuden et vigtigt supplement til den årlige vækstoversigt, som er indført i Europa-2000 strategien. Dette understreger igen, at forskning og innovation er vigtige drivkræfter for væksten og af afgørende betydning for en bæredygtig vej ud af krisen.

I resultattavlen anvendes de nyeste statistikker fra Eurostat og andre internationalt anerkendte kilder. Det overordnede mål med resultattavlen er at animere den politiske debat i medlemsstaterne og på EU-plan ved at følge fremskridtene i innovation inden for og uden for EU.

Læs også Innovationsrapporten

Europa-Kommissionens side om innovation

Mest Læste

Annonce