Danske Regioner genkender ikke kritik i rapport

28/09/2010 12:11

Nick Allentoft

Psykiater Peter Kramp har i dag offentliggjort en rapport om samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og retspsykiatrien. Danske Regioner har læst rapporten og genkender ikke det billede som forfatteren tegner af forholdene i retspsykiatrien I en ny rapport af psykiateren Peter Kramp rejses kritik af samarbejdet mellem regionerne og Kriminalforsorgen. Danske Regioner har mødtes med Kriminalforsorgen, og de står i lighed med regionerne heller ikke bag om rapportens anklager om manglende behandlingskvalitet.

- Vi har været i kontakt med regionerne, og de samarbejder med både kriminalforsorg, domstole, fængselsvæsen, politi og kommuner, siger kontorchef i Danske Regioner, Tommy Kjelsgaard, og fortsætter:

- Vi har tillige haft møde med Kriminalforsorgen, som også tog afstand fra undersøgelsen bag rapporten.

Kulegravning af Retspsykiatrien
Danske Regioner genkender ikke den kritik som rejses i den nye rapport.

- Metodemæssigt lever rapporten slet ikke op til den kvalitet, som man må forvente af et papir, som skal tages seriøst. Men retspsykiatrien står derimod overfor nogle andre og mere væsentlige udfordringer i disse år. Der har været en del patientrømninger, og antallet af patienter steg i perioden 2004 til 2008 med 44 procent, siger Tommy Kjelsgaard.

Derfor har Danske Regioners bestyrelse for kort tid siden vedtaget at igangsætte en kulegravning af hele det retspsykiatriske område. Danske Regioner vil tillige samle alle aktører på det retspsykiatriske område for at finde nogle konstruktive løsninger på de udfordringer, som samfundet står overfor.
 

Mest Læste

Annonce