Danskere er blevet mere tolerante over for indvandrere

11/01/2011 14:13

Nick Allentoft

Mens den offentlige debat i årevis har været præget af stramninger på udlændingeområdet, er danskerne stille og roligt blevet mere tolerante over for indvandrere. Det viser ny omfattende værdiundersøgelse fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Undersøgelsen kortlægger danske værdier over tre årtier og indgår i en stor europæisk værdiundersøgelse, der bliver gennemført hvert niende år.

Mens mange af landets politikere har arbejdet for en mere restriktiv udlændingekurs, har danskerne bevæget sig i modsatte retning. Det viser den nye, danskeværdiundersøgelse 'Små og store forandringer - Danskernes værdier siden 1981', der er redigeret af professor Peter Gundelach fra Sociologisk Institut på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

- I løbet af de sidste knap 30 år er danskerne gradvist blevet mere tolerante over for indvandrere. Og der er ingen tegn på, at den udvikling vender foreløbigt. Danske værdier er i bund og grund meget stabile, siger professor Peter Gundelach.

Tolerancen slår igennem over alt
Set i lyset af den offentlige debat om stramninger på udlændingeområdet er Peter Gundelach
overrasket over, at alle samfundsgrupper bevæger sig i samme retning:

- Den øgede tolerance slår virkelig igennem overalt i samfundet fra borgere til virksomheder og myndigheder. Også blandt vælgerne fra alle danske partier er tolerancen over for indvandrere blevet større gennem årene, siger Peter Gundelach.

Deltagerne - 1.507 personer - er blevet stillet enslydende spørgsmål om indvandrere hver gang undersøgelsen er blevet lavet. Et spørgsmål går igen i alle undersøgelsesårene, som er 1981, 1990, 1999 og 2008, mens to spørgsmål er kommet til undervejs. Gentagelserne af de samme spørgsmål gør svarene direkte sammenlignelige over en meget lang periode.

Stor afstand mellem politikere og danskere
Peter Gundelach er overrasket over, at undersøgelsen så klart bekræfter, hvad tidligere, mindre omfattende undersøgelser har peget på:

- Der er markant forskel på det, politikerne siger i udlændingedebatten i medierne og det, som danskerne mener. Det er tankevækkende, at afstanden mellem det politiske liv og danskernes hverdag er så stor, siger Peter Gundelach.

Han forklarer, at forskellene kan skyldes, at det politiske liv, der bliver beskrevet i medierne, oftest er præget af konflikter, mens danskernes hverdag er styret af sociale kontakter og en 'det skal nok gå'-holdning, hvor vi ønsker at leve i fred og fordragelighed med naboerne.

10 procent er indvandrere i dag
I 1981 var kun tre procent af den danske befolkning indvandrere. I dag er tallet oppe på ti procent. Undersøgelsen viser, ifølge Peter Gundelach, at jo flere indvandrere, der er kommet til landet, desto mere tolerante er danskerne blevet:

- Det tyder på, at det er de jordnære erfaringer i hverdagen - der, hvor man møder andre mennesker - der er afgørende for ens holdninger til indvandrere, forklarer han.

Bred undersøgelse af værdier
Værdiundersøgelsen 'Små og store forandringer - Danskernes værdier siden 1981' udkommer på Hans Reitzels Forlag den 14. januar, og den rummer mange flere resultater. Blandt andet, at vi som danskere er blevet mere tillidsfulde, igen er stolte af at være danskere, og at vi går mere i kirke til jul og dyrker fællesskabet og familien i dens nye variationer.

Som det næste store projekt går Peter Gundelach og resten af forskerteamet snart i gang med at sammenligne de danske resultater med resultaterne fra de øvrige europæiske lande, der netop er offentliggjort.

Fakta om værdiundersøgelsen
Den europæiske værdiundersøgelse begyndte i 1981 og er i dag en projektorganisation i Holland. Siden 1981 er undersøgelsen blevet gennemført hvert niende år med ens spørgeskema i de deltagende europæiske lande, omkring 48 lande i alt. Bredden og den lange tidsperiode gør undersøgelsen enestående inden for samfundsvidenskaberne.

Data for Danmark blev indsamlet i 2008. De kan hentes fra http://ddv.soc.ku.dk/, hvor der også er mere information om undersøgelsen, spørgeskemaer mm. Data kan også fås fra Dansk Data Arkiv

Mest Læste

Annonce