Deltag i debatten om sprogfagene

28/01/2011 09:22

Nick Allentoft

Undervisningsministeren og videnskabsministeren har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmark styrker sprogfagene fra folkeskolen til universitetet. Nu giver et debatforum på Videnskabsministeriets hjemmeside dig mulighed for at komme med ideer og kommentarer til arbejdsgruppen.

En fælles strategi mellem Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet skal styrke sprogfagene fra folkeskole til universiteter. Dette tema sætter fokus på arbejdet med sprogstrategien i løbet af 2011.

Bør eleverne i folkeskolen kunne vælge flere eller andre sprog end dem, der i dag undervises i? Har de unge de rette fremmedsprogskompetencer, når de forlader folkeskolen og skal i gang med en ungdomsuddannelse? Hvad skal der til for at skabe mere sammenhæng i undervisningen i fremmedsprog? Det er blot nogle af de spørgsmål, debatten om sprogfagenes fremtid rejser. Giv din kommentar til disse spørgsmål eller tag nye emner op.

Unge skal uddannes, så deres kvalifikationer matcher samfundets behov. I et lille land som Danmark har vi brug for kompetencer i fremmedsprog for at kunne samarbejde på tværs af fagskel og landegrænser i en globaliseret verden.

Stort set alle andre fremmedsprog end engelsk er på retur i det danske uddannelsessystem. Derfor har videnskabsministeren og undervisningsministeren nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til en strategi for uddannelse i fremmedsprog, fra grundskolen over ungdomsuddannelserne til universiteterne.
 

Arbejdsgruppen vil i sommeren 2011 komme med anbefalinger til en strategi for uddannelse i fremmedsprog.

Tidsplan 2011

* Primo februar: Første møde i arbejdsgruppen for uddannelse i fremmedsprog i Danmark
* Marts: Midtvejsstatus fra arbejdsgruppen
* Juni: Arbejdsgruppen giver sine anbefalinger til strategi for uddannelse i fremmedsprog.
* Efter sommer: National strategi udarbejdes.

Mere information

Mest Læste

Annonce