Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi igangsættes nu

09/11/2011 08:50

Nick Allentoft

KL indgik i foråret aftale med regeringen om en ny fællesoffentlig strategi. Siden har valg og ny regering udsat igangsættelsen af strategien. Men nu kan den igangsættes.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indeholder 60 digitaliseringsinitiativer. Mange af dem er meget vigtige for kommunerne. Flere af dem er endda direkte forudsætninger for realiseringen af den fælleskommunale strategi og handlingsplan for digitalisering.

I forbindelse med, at KL har hilst den nye regering velkommen, har KL opfordret Finansministeren til at bakke op om den ambitiøse strategi, der er aftalt i forbindelse med forårets økonomiaftale. Det har regeringen nu imødekommet, og den fællesoffentlige strategi – som mange kommuner allerede har indlagt i egne digitaliseringsplaner – gennemføres dermed som forventet.

Den nye fællesoffentlige strategi lægger på en række områder op til at benytte digitalisering til at reformere den offentlige sektor. Nogle af de væsentligste kommunale områder er fuld digitalisering af den offentlige betjening af borgerne og en omfattende brug af digitale læremidler og nye læringsformer som del af den værktøjskasse, der skal til for at løfte niveauet i folkeskolen. Også beskæftigelsesindsatsen, miljøområdet og – ikke mindst de sociale og sundhedsmæssige områder har i høj udstrækning behov for de fælles initiativer, som strategien fremlægger.

Den nye fællesoffentlige strategi rummer også vigtige initiativer om infrastruktur og data. Initiativer, der klart understøtter den fælleskommunale digitaliseringsindsats.

KL anerkender, at regeringen ønsker at udvide indsatsen omkring velfærdsteknologi og imødeser, at digitaliseringsstrategien bliver fulgt op af drøftelser med bl.a. KL om mulige indsatsområder.

KL ser frem til at arbejdet med de mange initiativer nu igangsættes. Ikke mindst realiseringen af obligatorisk digital selvbetjening kræver en stor indsats af både regering, Folketinget og kommunerne, hvis målet om, at de første områder skal blive obligatorisk digitale inden udgangen af 2012.

KL vil indgå i alle de kommune-relevante projekter. I flere af projekterne, vil KL også sikre, at kommunerne inddrages direkte for at sikre bedst mulige grundlag for den efterfølgende implementering i kommunerne.
 

Mest Læste

Annonce