Det offentlige skal have de bedste og billigste indkøbsaftaler

04/01/2011 22:16

Nick Allentoft

Der har i den senere tid været en del omtale af SKI A/S. Senest har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 4. januar 2011 offentliggjort en vejledende udtalelse om en af SKI’s rammekontrakter. Udtalelsen indebærer blandt andet, at en række af SKI’s rammeaftaler skal genudbydes.

Finansministeriet og KL lægger vægt på, at den offentlige sektor på alle områder skal være effektiv og levere høj kvalitet og god service til borgerne. Samtidig skal det være åbent og gennemsigtigt, hvad man får for pengene i den offentlige sektor. Det gælder i høj grad også på indkøbsområdet.

Finansministeriet og KL, der i fællesskab ejer SKI A/S, er derfor enige om, at der skal gennemføres et kursskifte i SKI A/S. Der gennemføres således markante ændringer i SKI A/S for at understøtte endnu mere effektivt offentligt indkøb. De aftalte ændringer kan ses her.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

”Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse har konsekvenser for en række af SKI’s aftaler, og jeg noterer mig med tilfredshed, at SKI har taget konsekvensen af den vejledende udtalelse.

Det afgørende for mig er, at det offentlige skal have de bedste og billigste indkøbsaftaler. Det kræver blandt andet, at indkøbet koordineres, så der er stor omsætning på de enkelte aftaler, og alle myndigheder ikke skal lave deres egne udbud.

Her spiller SKI en central rolle, men der er behov for et kursskifte for at sikre lovlige, effektive og letanvendelige rammeaftaler.

Statens eget indkøbsprogram, som gennemføres af Økonomistyrelsen, har allerede muliggjort effektiviseringer på mere end 1 mia. kr. årligt i staten. De ændringer som ejerne og SKI’s ledelse nu gennemfører i SKI, skal på tilsvarende vis understøtte effektivt indkøb i hele den offentlige sektor.

SKI’s bestyrelse og nye direktion er trukket i arbejdstøjet og skal nu have ro til at gennemføre kursskiftet med fokus på kerneopgaven: At understøtte effektivt indkøb, så den offentlige sektor kan købe den rigtige kvalitet til den rigtige pris og med så lave transaktionsomkostninger som muligt.”

Formand for KL Jan Trøjborg siger:

”Styrkelsen af SKI er en gevinst for hele den offentlige sektor. I kommunerne arbejder vi alle med at indhøste samtlige potentielle effektiviseringsmuligheder disse år, og her er indkøb et centralt område. Senest kan vi se, at kommunerne budgetterer med store effektiviseringsgevinster på indkøbsområdet i 2011.

SKI bliver nu rustet til i endnu højere grad at være en nøgleaktør i udrulningen af den fælleskommunale indkøbsstrategi om bl.a. større volumen og mere forpligtelse i kommunernes indkøb. Kommunerne vil fremover i højere grad indgå fælles forpligtende aftaler. Hermed skal vi opnå endnu bedre priser og mindre administration i kommunerne.

Vi er ikke i tvivl om, at SKI’s skarpere fokus vil blive en gevinst for både kommuner, stat og de private leverandører.”

/SKI

Mest Læste

Annonce