DI: Gode signaler om åbenhed fra regeringen

04/10/2011 22:12

Nick Allentoft

- Det er positivt for Danmark, at regeringen vil sætte Danmarks åbenhed højt på den politiske dagsorden. Det er centralt for danske virksomheders vækstmuligheder, at vi åbner op for omverdenen, siger direktør Thomas Bustrup, DI.

Af arbejdsprogrammet fremgår det, at regeringen vil arbejde for at forbedre vilkårene for at tiltrække udenlandske virksomheder og højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Regeringen vil styrke den internationale rekruttering og blandt andet forbedre modtagelsen af medrejsende familier og ægtefæller samt sikre bedre rammevilkår for familiernes liv, mens de er her. Blandt andet ved at fremme muligheden for etablering af internationale skoler. Det er alle elementer, som DI har efterlyst for at styrke Danmarks åbenhed.

Herudover varsler regeringen, den vil indkalde partierne til drøftelser med henblik på at tilvejebringe et bredt flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet og erstatte retsforbeholdet med en
tilvalgsordning. Planerne fra maj 2011 om at opføre nye kontrolanlæg ved de danske grænser vil ikke blive gennemført.

- Danmarks EU-forbehold svækker vores indflydelse på flere områder. Samtidig sender det et signal om, at vi ikke engagerer os fuldt ud i det europæiske samarbejde. Derfor er det glædeligt, at regeringen tager skridt til at afskaffe forsvars- og retsforbeholdet. Ligesom der også bør tages skridt til afskaffelsen af euroforbeholdet, når tidspunktet vurderes at være opportunt, siger Thomas Bustrup.

Han vurderer også, det er positivt, at regeringen vil gennemføre en revision af de danske visumregler for at styrke det danske turisterhverv og danske virksomheders forretningsmuligheder over for udenlandske samarbejdspartnere.
 

Mest Læste

Annonce