Digital Ledelse – Kick off for ny netværksgruppe

24/01/2012 11:39

Nick Allentoft

Torsdag den 1. februar er der kick off for den nye netværksgruppe ”Digital ledelse”. Hør om hvorfor digital ledelse er på dagsordnen i den offentlige ledelsespolitik, og hvilke emner vi tager fat på i den første sæson i gruppen. På mødet vil CEDI præsentere en ny CEDI Tendensanalyse om digitale krav i statens resultatkontrakter.

CEDI har udarbejdet en analyse, som stiller skarpt på i hvilket omfang, topledelsen i statslige myndigheder inddrager de muligheder og udfordringer, som en øget digitalisering foranlediger. I analysen gennemgås størstedelen af de statslige myndigheders resultatkontrakter for 2008 og 2011 med henblik på at give et svar herpå.

Ved briefingen om digital ledelse præsenterer Troels Andersen de væsentligste resultater af analysen, som blandt andet omfatter følgende:
 

Stigende fokus på resultatkrav vedr. digitalisering i de statslige resultatkontrakter
Fokus på resultatkrav vedr. udvikling og implementering frem for anvendelse
Anvendelse er borgernes ansvar
Ledere har krav til borgervendte løsninger – ikke fagsystemer

I forlængelse af analysen vil der blive lagt op til debat om, hvor vidt offentlige ledere har de nødvendige forudsætninger for at udvise digital ledelse over hele spektret af digitale løsninger og måden de potentielt kan understøtte eller forandre organisationen på. Ikke mindst den stigende anvendelse af velfærdsteknologi stiller store krav til, at også ledelsen i de udførende led har kompetencen til at arbejde proaktivt med at tilrettelægge intelligent digitalisering og strømlining af arbejdsgange.

Oplægholdere

Partner Anders Nørskov fra CEDI

Netværksmødet afholdes d. 1. februar 2012 fra 13.00 til 16.00 hos CEDI - Center for Digital Forvaltning

/CEDI/

Mest Læste

Annonce