DJØF: Afsporet debat om bureaukrati

12/08/2011 09:34

Nick Allentoft

SF vil fyre 4.000 medarbejdere i kommunerne, og politikerne lægger administration for had. Stop den letkøbte djøfiseringsretorik, siger Djøf.

- Valget er endnu ikke udskrevet, men politikerne jagter allerede nu populistiske standpunkter, som rammer enkelte medarbejdergrupper i den offentlige sektor. Det fremmer ikke en nødvendig dialog om, hvordan vi udvikler og effektiviserer den offentlige sektor, siger Djøfs formand Finn Borch Andersen.

De seneste dage har budt på en række forslag, der vender op og ned på den offentlige sektor og indleder en klapjagt på højtuddannede, hvor især djøferne står for skud. Og før sommerferien besluttede regeringen at finansiere fradraget for håndværkerhjælp og hjemmeservice ved at skære 5 pct. af statens administration

- Blå blok taler om at nedlægge regionerne, selv om de ikke har gjort sig nogen konkrete ideer om, hvordan sygehussektoren og de tværgående regionale planlægningsopgaver i stedet skal styres. Og SF foreslår nu – støttet af Socialdemokraterne – at fyre 4.000 akademikere, chefer og administrativt personale i kommunerne. Det tyder desværre på manglende respekt og anerkendelse for de opgaver, højtuddannede løser i kommunerne og deres betydning for borgerservicen, siger Finn Borch Andersen, der ikke er bleg for at bruge udtrykket rendyrket populisme om begge forslag.

- Hvis man afskediger 4.000 djøfere og andre højtuddannede i kommunerne er konsekvensen, at borgerne får væsentlig dårlige service. Det vil svække borgernes retssikkerhed og forringe kommunernes muligheder for at udvikle deres service. Det er korrekt, at der er blevet ansat flere akademikere i kommunerne - men det skyldes at opgaverne er blevet mere komplicerede og nye opgaver efter kommunalreformen. Politikerne skylder at fortælle, hvilke opgaver der ikke fremover skal løses, hvis de vil gennemføre massive afskedigelser.

- Tiden er kommet til at sætte en stopper for den letkøbte djøfiserings-retorik, og i stedet tage fat om ondets rod: Den alt for detaljerede lovgivning fra politikerne på Christiansborg med krav om dokumentation, styring, indberetning osv. Det er den slags opgaver, der stjæler alt for megen tid fra den enkelte medarbejder i dagligdagen.

- Djøf har længe talt for en afbureaukratisering af den offentlige sektor, men den diskussion bliver afsporet, hvis man starter med at udpege enkelte faggrupper som problemet i stedet for den lovgivning fra Christiansborg, der ligger til grund, tilføjer Finn Borch Andersen.

Fakta

Djøf har mindre end 6.000 medlemmer i kommunerne, hvoraf 1/4 er chefer. I alt er der ansat 15.000 akademikere og 3.200 chefer i kommunerne, som udgør 4,3 pct. af det samlede antal medarbejdere i kommunerne.

Mest Læste

Annonce