DOKUMENTATION: DRs nye organisation

09/05/2011 12:00

Nick Allentoft

DRs ORGANISATION JUSTERES FOR AT STYRKE FOKUS PÅ PUBLIC SERVICE Læs også: Organisationsjustering skal styrke public service

Baggrund for justeringer
For at sikre den vedtagne strategi om et skarpere DR med mere fokus på public service justeres DRs organi-sation. DR vil styrke indsatsen for unge og ’journalistik med gennemslagskraft’ ved at samle de nuværende redaktioner i DR Oplysning i andre direktørområder, hvor nye faglige fællesskaber kan øge samarbejdet om indholdet. Samtidig tildeles DR Medier fremover en fornyet rolle, som skal sikre den overordnede strategi-ske retning for alle DRs kanaler. DR Medier skal fremadrettet være en garant for mere modigt og markant public service-indhold. DR Medier skal i samarbejde med interne og eksterne producenter udfordre og in-spirere til, at public service i endnu højere grad bliver en del af grundlaget for DRs programmer og tjene-ster. Desuden skal der sikres en større koordinering af strategiske initiativer for HR og kommunikation, hvorfor de hidtidige direktørområder lægges sammen i ét nyt fælles direktørområde.

Grundlæggende styringsprincip bevares
DR Medier vil fortsat have ansvaret for udsendelsesvirksomheden på tv, radio, dr.dk og øvrige nye medier. DR Medier vil også stadig planlægge det samlede program- og medieudbud fra interne og eksterne producenter og sætte budgetrammerne for de enkelte produktioner. Samtidig sikrer DR Medier et professionelt fokus på DRs brugere og markedsudviklingen, der garanterer relevante tilbud til alle danskere og at DR samtidig anvender sine midler mest hensigtsmæssigt i planlæg-ningen og produktionen af programmer og tjenester. Brugerne orienterer sig fortsat efter kanal-profiler, og et veltilrettelagt flow i sendefladen er fortsat afgørende for brugernes interesse for DRs indhold.


DR Mediers rolle i styrkelsen af public service
* DR Medier skal fremover i højere grad beslutte sammensætningen af sendefladerne ud fra en vurdering af public service-indholdet
* Public service skal mere i centrum og den strategiske retning skal gøres entydig og fælles.
* DR Medier vil få en central rolle i at skabe et konstruktivt og inspirerende samarbejde med DRs indholdsproducerende områder for at styrke det interne kreative miljø.
* Samtidig skal DR Medier styrke samarbejdet med eksterne producenter om public service-indholdet og sikre en effektiv dialog for alle parter.

I forbindelse med omlægningerne i DR Medier fratræder Mediedirektør Mikael Kamber, underdirektør Merethe Eckhardt og kanalchef Ole Mølgaard deres respektive stillinger.

Strategi for unge og journalistik med gennemslagskraft forstærkes i nye samarbejder

De nuværende redaktioner i DR Oplysning bliver lagt i andre direktørområder for at styrke indhol-det gennem et tættere samarbejde i nye faglige fællesskaber.

Det betyder en række justeringer, der skal sikre realiseringen af initiativerne i Et skarpere DR:
* P1 Morgen, Kontant og Orientering m.fl. samles i DR Nyheder, hvor snitfladerne til den daglige ny-hedsproduktion er oplagte og hvor f.eks. alle Nyhedstimens magasiner nu samles.
* Ungdomsredaktionen, P3, Aftenshowet og Events samles i DR Kultur. Det sker bl.a. i ønsket om at øge mulighederne for samarbejde mellem f.eks. satiren og dramaproduktionen og bruge erfarin-gerne fra DR Ung mere i DR Kulturs programmer, hvilket er i tråd med den generelle ungesatsning.
* Dokumentar, Historie og Videnskab, Reportage samt Undervisning samles i DR Danmark, da disse områder bl.a. vil kunne bidrage til at styrke den regionale gennemslagskraft. Desuden bliver en række af DRs samfundsrelaterede programmer allerede produceret i DR Danmark i dag.

Kommunikation og HR lægges sammen
For at sikre en større sammenhæng mellem kommunikation og HR lægges de to direktørområder sammen i et nyt fælles direktørområde med én direktør.
* Formålet med sammenlægningen er, at initiativer og planer for kommunikation og HR ko-ordineres strategisk og at det daglige arbejde i højere grad integreres.
* De eksisterende direktørstillinger for DR Kommunikation & Markedsføring samt DR HR nedlægges.

Mest Læste

Annonce