DR fyrer chefer: Organisations-justering skal styrke public service

09/05/2011 11:54

Nick Allentoft

DR får fremover en mindre direktion, da to direktørstillinger bliver nedlagt.

DR Oplysning vil ikke fremover være et selvstændigt direktørområde, da afdelingerne i DR Oplysning bliver placeret under DR Nyheder, DR Kultur og DR Danmark. Herved bliver der skabt større sammenhængende direktørområder – blandt andet med henblik på gennemførelse af nye tværgående initiativer, som for eksempel ”journalistik med gennemslagskraft” og den særlige satsning på unge.

Samtidig lægges de hidtidige afdelinger for Kommunikation og HR sammen i ét nyt fælles direktørområde for at sikre en større sammenhæng mellem kommunikation og HR overfor chefer og medarbejdere.

Mere om DRs nye organisation

DR Medier tildeles fremover en ny rolle, som skal sikre den overordnede strategiske retning for alle DRs kanaler og være garant for mere modigt og markant public service-indhold. DR Medier skal i samarbejde med interne og eksterne producenter udfordre og inspirere til, at public service i endnu højere grad bliver en del af grundlaget for DRs programmer og tjenester.

DR og direktør for DR Medier Mikael Kamber har indgået aftale om, at han fratræder sin stilling. Direktør for DR Kommunikation & Markedsføring Thomas Hertz fratræder ligeledes sin stilling.

Læs mere hos DR

Gitte Rabøl bliver mediedirektør
DRs bestyrelse har besluttet, at det bliver Gitte Rabøl, som i dag er direktør i DR Oplysning, der kommer til at stå i spidsen for det nye DR Medier.

”I forbindelse med DRs nye strategier har det været afgørende at sikre en smidig, effektiv og beslutningskompetent organisation, der samarbejder om at lave den nødvendige kursjustering. Derfor har DRs bestyrelse godkendt planerne for en justering af organisationen, der understøtter ønsket om, at public service i endnu højere grad end i dag, kommer til at blive det centrale omdrejningspunkt,” siger bestyrelsesformand Michael Christiansen.

De nuværende redaktioner i DR Oplysning vil blive placeret i andre afdelinger. Formålet er at samle redaktionerne, hvor de mere naturligt hører hjemme, og samtidig styrke indholdet gennem et tættere samarbejde.

* P1 Morgen, Kontant og Orientering samles i DR Nyheder, hvor snitfladerne til den daglige nyhedsproduktion er oplagte, og hvor en række af DRs aktualitetsprogrammer i forvejen er placeret.

* Ungdomsredaktionen, P3, Aftenshowet og Events samles i DR Kultur. Det sker bl.a. i ønsket om at øge mulighederne for samarbejde mellem f.eks. satiren og dramaproduktionen og bruge erfaringerne fra DR Ung mere i DR Kulturs programmer, hvilket er i tråd med den generelle ungesatsning.

* Dokumentar, Historie og Videnskab, Reportage samt Undervisning samles i direktørområdet DR Danmark, da disse områder blandt andet vil kunne bidrage til at styrke den regionale gennemslagskraft. Desuden bliver en række af DRs samfundsrelaterede programmer allerede produceret i DR Danmark i dag.

”Vi har strategien for de kommende år på plads, og nu er tiden inde til at organisere os bedst muligt, så vi gør vores profil endnu skarpere. Det er afgørende for mig, at danskerne i de kommende år oplever, at vi i DR øger kvaliteten og relevansen af vores programmer. Og jeg er sikker på, at den justerede organisation vil bidrage til at skabe en mere kreativ kultur på tværs af afdelingerne, hvor vi arbejder sammen om de nye fælles mål,” udtaler generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

Mest Læste

Annonce