DSI-direktør: "Hvis vi blev set som statens skødehund, er det hele tabt på gulvet"

Ledelse

05/03/2012 14:36

Nick Allentoft

Der er mange fordele ved at sammenlægge DSI, AKF og KREVI, mener DSI-direktør Jes Søgaard.- Det giver masser af synergi at samle analyse og forskning og lade det gå på tværs af sektorerne. Det vil være med til at skabe en bedre sammenhæng i velfærden.

Alarmklokkerne ringer dog for tiden hos Jes Søgaard, mens Folketinget arbejder med de 35 høringssvar og lovforslag, der er kommet. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) vil samle de tre forsknings- og analyseinstitutter i et stort statsligt institut. Den sidste lovbehandling i Folketinget sker midt i april.

- Hvis vi skal lave det samme som i ministeriets departement, så mister vi vores legitimitet. Det ville gå ud over vores troværdighed og gøre det næsten umuligt at komme ud til sygehusene og de andre offentlige og private aktører, vi besøger, hvis vi blev opfattet som statens og ministeriets forlængede arm, siger Jes Søgaard til DenOffentlige.

Pas på selvcensur
- Instituttets uafhængighed skal alle værne om. Bestyrelse, ledelse og ansatte i instituttet, men også ministeriet skal værE opmærksomme på det. Jeg ved fra erfaring, at selvcensur hos ansatte er noget man skal være opmærksom på og forebygge, for at skabe rammer for gode, stærke analyser, bevare tilliden hos samarbejdspartnere og fastholde dygtige medarbejdere.  
- Hvis vi blev set som statens skødehund, er det hele tabt på gulvet. Det ville gøre det enormt svært at tiltrække ansatte til instituttet.

Hvis du blev ny leder af superinstituttet, hvordan ville du så sikre, at i ikke blev ministeriets skødehund?

- Skiftende sundhedsministre har tidligere kritiseret os for at være for tæt på regionerne. Og så er der ikke andet at gøre end at arbejde hårdt og dele ros og ris ligeligt ud fra saglige kriterier. Samtidig er det vigtigt at vise dine ansatte i ord og handling, at det er det, som det handler om, forklarer Jes Søgaard.
- Det er vigtigt, at bestyrelsen er bredt sammensat og at den understreger uafhængighed og uvildighed. Altid.
Det er dog en svær balancegang, indrømmer Jes Søgaard, der oplever, at netop balancegangen mellem det faglige og politiske bliver sværere og sværere for en institution som DSI.

Bedre sammenhæng
Parkerer Jes Søgaard opmærksomheden om instituttets uafhængighed i baghovedet, så ser han store fordele ved en sammenlægning.
- Organisatorisk er det en fordel, at vi bliver større og skal se på dansk velfærd på tværs af både sektorerne og opgaverne og for det tredje, at vi skal rumme både forskning og analyse. Sundhed, uddannelse, beskæftigelse, sociale behov og integration hænger sammen i det moderne samfund. Se bare på de annoncerede reformer på førtidsområdet. Det nye institut får som noget helt nyt mulighed for at forske på tværs og både på kvalitet og effektivitet, og så kan vi med analyser følge op med konkret beslutningsstøtte i kommuner, regioner og stat.

FAKTA:
DSI får i dag 13 millioner kroner i tilskud, AKF 19 og KREVI 16
Der er kommet 35 høringssvar angående sammenlægningen
Høringssvar fra DSI's bestyrelse

 

Mest Læste

Annonce