Egedal: Mere vederlag til politikerne

13/12/2010 10:34

Nick Allentoft

Løn som fortjent. Det er udgangspunktet for Egedals borgmester, Willy Eliasen, der åbner for en politisk drøftelse om at hæve de menige udvalgsmedlemmers vederlag. I maj 2009 besluttede politikerne i Egedal Kommune at reducere antallet af pladser i Kommunalbestyrelsen fra 27 til 21, hvilket udløste en årlig besparelse på 1,3 millioner kroner i form af færre vederlag og godtgørelser.

Både borgmesterens og udvalgsformændenes vederlag skal fastholdes på det nuværende niveau, men borgmester Willy Eliasen åbner nu op for en drøftelse i Økonomiudvalget om muligheden for at hæve de menige udvalgsmedlemmers vederlag fra de nuværende 16.900 kroner om året.

- Kommunalbestyrelsen har ikke besluttet noget, og jeg har heller ikke lagt mig fast på et beløb. Men jeg vil gerne diskutere muligheden for at give udvalgsmedlemmerne et lidt mere rimeligt vederlag, der i højere grad afspejler den store arbejdsindsat, de lægger for dagen uden for normal arbejdstid. Særligt nu, hvor den økonomiske situation er vanskelig, er de politiske prioriteringsopgaver meget tidskrævende, siger Willy Eliasen.

- Politikerne påtager sig et borgerligt ombud, et stort ansvar som vi i virkeligheden burde aflønne langt bedre. Men nu drøfter vi bare det, der er muligt inden for rammerne, nemlig et lidt mere rimeligt vederlag, der ligger mere på niveau med vores kollegaer i nabokommunerne, siger Willy Eliasen.

Økonomiudvalget skal drøfte vederlagene på et møde onsdag den 15. december, hvorefter Kommunalbestyrelsen i to omgange skal drøfte den nødvendige ændring af styrelsesvedtægten, før en ændring i givet fald kan træde i kraft.

Fakta: Vederlag i nabokommunerne

Egedal: 16.861 kr.
Ballerup: 19.455 kr.
Frederikssund: 22.752 kr.
Furesø: 21.852 kr.

Mest Læste

Annonce