Elever læser og regner bedre

02/11/2011 13:22

Nick Allentoft

Danske skolelever får i 2011 bedre resultater i hovedparten af de nationale test. Børne- og undervisningsministeren glæder sig over fremgangen, men vil følge udviklingen i naturfagene tæt.

I otte ud af ti nationale test har eleverne i folkeskolen fået bedre resultater end sidste år. Det viser de samlede landsresultater i de nationale test for foråret 2011.

Resultaterne er offentliggjort som en national præstationsprofil. Med præstationsprofilen kan man følge landsresultaterne af de nationale test år for år. Dette er et led i den styrkelse af evalueringskulturen, som folkeskolens forligskreds tidligere har indført.

I år ser denne udvikling særlig positiv ud inden for læsning og matematik. I læsning er resultaterne mellem fire og otte procent bedre. I matematik er de steget mellem to og otte procent. I engelsk er stigningen på seks procent. I biologi og geografi er resultaterne faldet med fire procent, mens de i fysik/kemi er fire procent højere.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini er tilfreds med fremgangen.

"Før vi med sikkerhed kan sige noget om udviklingen i landsresultaterne, skal vi følge udviklingen over nogle år. Men det glæder mig, at der ser ud til at være sket en positiv udvikling på tværs af klassetrinene – og særligt i læsning og matematik. Den udvikling skal fortsætte. Det er afgørende, at eleverne tidligt lærer at læse og regne, og præstationsprofilen giver os et – om ikke fuldendt – så i hvert fald konkret redskab til at følge denne udvikling," siger Christine Antorini.

Den nationale præstationsprofil giver et overblik over, hvordan alle elever i folkeskolen samlet set har klaret de ti obligatoriske nationale test.

Testene er obligatoriske for alle elever i folkeskolen, og med landsresultaterne kan lærere og skoleledere sammenholde klasserne og skolernes resultater med den samlede udvikling på landsplan.

Testene blev for første gang gennemført som obligatoriske test i foråret 2010. Da det er de samme test, der anvendes hvert år, kan resultaterne sammenlignes direkte, og præstationsprofilen kan anvendes til at følge landets faglige udvikling over tid. De nationale test forventes evalueret senest i 2013. Denne evaluering vil danne grundlag for en vurdering af testenes videre udvikling.

Fakta om de nationale test

Eleverne testes i dansk, læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse, matematik i 3. og 6. klasse, engelsk i 7. klasse samt biologi, geografi og fysik/kemi i 8. klasse.

Landsresultaterne er offentliggjort i form af en national præstationsprofil på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside.

Resultaterne på skole- og kommuneniveau er fortrolige.

Mest Læste

Annonce