En dårlig dag for de kriminelle

22/05/2011 20:20

Nick Allentoft

FINANSMINISTERIET: Presset på tyvebander og bande- og rockermiljøet intensiveres, efter regeringen i dag har indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet.

Med aftalen bliver det sværere at være en del af bande- og rockermiljøet. Politiet tilføres årligt 90 mio. kroner ekstra til at slå ned på den organiserede kriminalitet, der sker i bande- og rockermiljøet.

Politiet får derudover årligt 30 mio. kroner ekstra til at bekæmpe den organiserede indbrudskriminalitet rundt om i landet. Til brug for denne indsats får politiet endvidere 20 mio. kroner til indkøb af mobilt overvågningsudstyr. Derudover fordobles straffen for hjemmerøverier til 5 år.

Claus Hjort Frederiksen glæder sig over, at aftalen skaber tryghed for danskerne.

- Det er en dårlig dag for alle med et rocker-rygmærke på vesten eller et koben i tasken. Vi vil ikke finde os i, at kriminelle tyvebander turnerer rundt i vores villakvarterer i varevogne, eller rockere og bander, der gør gaderne utrygge. Danmark bliver nu mere trygt – for alle, der befinder sig på den rigtige side af loven, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

FAKTA:

Styrket indsats mod indbrudskriminalitet og tyvebander
Med Aftale om styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. er regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne enige om at intensivere indsatsen mod indbrudskriminalitet og tyvebander, herunder ved at:
* Straffen for organiseret indbrudskriminalitet skærpes med 1/3.
* Nedsætte en tværgående indbrudsenhed, som skal sikre en analysebaseret proaktiv efterforskning på tværs af politikredsenes grænser. Politiet tilføres derfor 30 mio. kr. årligt til merarbejde mv. samt 20 mio. kr. til investering i bl.a. køretøjer og mobilt overvågningsudstyr.
* Politiet styrker indsatsen over for omrejsende kriminelle udlændinge bl.a. ved at være synligt og målrettet tilstede i de berørte områder.
* Straffen for hjemmerøverier fordobles, så straffen som udgangspunkt vil være 5 år.

Intensiv indsats mod bande- og rockermiljøet
Med Aftale om styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. er regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne enige om at intensivere indsatsen mod kriminelle bander og rockere, herunder ved at:
* Bande task forcen i Karlslunde videreføres efter 2011. Politiet tilføres derfor 80 mio. kr. årligt fra 2012.
* Indsatsen mod bande- og rockermiljøet styrkes for yderligere at intensivere det massive pres på bande- og rockermiljøet. Politiet tilføres derfor yderligere 10 mio. kr. årligt.
* Der etableres en særlig restriktiv arrestafdeling i Vestdanmark til negativt stærke indsatte efter samme model som Politigårdens fængsel. Kriminalforsorgen tilføres derfor 12 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer og 5 mio. kr. årligt til merudgifter til personale.
* I områder, hvor kriminaliteten er høj, og hvor der er særligt behov for en fast og konsekvent reaktion over for unge uromagere, fastholdes en stærk og synlig politiindsats.
* Rigsadvokaten vil blive anmodet om at gennemgå de senere års erfaringer med hensyn til straf for medvirken til en forbrydelse og i den forbindelse vurdere, om der er behov for ny lovgivning eller andre tiltag.
* Anklagemyndigheden vil være fuldt ud opmærksom på at nedlægge påstand om udvisning på grund af banderelateret kriminalitet, når betingelserne herfor er opfyldt.
* Danmark har gennemført de lovændringer, som er nødvendige for at opfylde nye EU-regler om, at EU-lande som udgangspunkt er forpligtede til at overtage afsoningen af egne statsborgere eller personer bosiddende i det pågældende land. Danmark er klar til at gøre brug af nye regler, når de er gennemført i alle medlemsstater (senest 5. december 2011).
 

Mest Læste

Annonce