En robotstøvsuger kan ikke opdage diabetes

01/02/2012 10:07

Nick Allentoft

Politikerne forsimpler virkeligheden, når de vil erstatte hjemmehjælpen med en robotstøvsuger. Det mener FOA, der efterlyser en menneskelig tilgang til hjælpen hos de ældre.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil tillade kommunerne at afskaffe støvsugning hos svage ældre, der i stedet skal købe en robotstøvsuger. Men politikerne glemmer, at praktisk bistand til ældre handler om meget mere end rengøring, når svage ældre bliver visiteret til hjælp med rengøringen.

”Politikerne taler om rengøring, som om det er et gratis gode, som enhver rask 70-årig kan få. Men sådan er det jo ikke. Når ældre bliver visiteret til hjælp med rengøring, er det jo fordi, den ældre er meget svækket. Og der har hjemmehjælpen jo en meget større rolle hos den ældre end blot rengøring,” siger Karen Stæhr, formand for FOAs social- og sundhedssektor, og fortsætter:

”Når social- og sundhedshjælperen kommer hos en svækket ældre skal hun – ud over at gøre rent – også se på, hvordan den ældre har det. Er der begyndende tegn på demens, symptomer på diabetes og får den ældre nok at spise og drikke. Det kan en støvsugerrobot jo ikke gøre.”

Karen Stæhr mener derfor, at politikerne forsimpler virkeligheden, når de siger, at ældre skal købe en robotstøvsuger. Hun frygter, at politikernes kortsigtede syn på sagen i længden vil blive dyrere for samfundet. Både økonomisk og menneskeligt.

”Det handler ikke om at være for eller imod robotstøvsugere. Robotterne er jo fine til nogle ting. De kan være med til at aflaste medarbejdernes arbejdsvilkår, så medarbejderne kan bruge mere tid til at sikre, at de ældre trives. Men at tro, at svage ældre selv kan købe, starte, styre og tømme en robotstøvsuger, det er ikke alene naivt. Det er også skadeligt for hele tilgangen til den hjælp, som svækkede ældre har brug for,” mener Karen Stæhr.

/FOA/

Mest Læste

Annonce