Enighed om udbudsdirektiv skal forenkles

07/12/2011 08:54

Nick Allentoft

Regering, regioner og kommuner er enige om, at Danmark under det kommende EU-formandskab skal arbejde på at få forenklet udbudsreglerne for offentlige virksomheder i EU

Regioner og kommuner oplever bunker af bureaukrati og støder imod ufleksible regler, når de skal sende opgaver i EU-udbud. Derfor har Danske Regioner og KL sammen arbejdet på at få blødt reglerne op, når EU’s udbudsdirektiv skal revideres i løbet af 2012.

EU-kommissionen offentliggør i løbet af december et forslag til revision af udbudsreglerne. Forslaget kommer til behandling, når Danmark overtager EU-formandskabet til nytår, og ifølge KL’s magasin Momentum er erhvervs- og vækstminister Ole Sohn også parat til at gøre udbudsreglerne mere enkle at benytte. Hvordan det skal gøres konkret, vil ministeren ikke lægge sig fast på endnu.

Bagatelgrænse bør hæves
Danske Regioner og KL ønsker især at få hævet grænsen for, hvornår en opgave skal sendes i europæisk udbud. I dag er grænsen på 1,4 millioner kroner. I stedet foreslår de to interesseorganisationer, at grænsen hæves til mindst 7,5 millioner kroner. Regioner og kommuner ønsker også gøre reglerne i forhold til kravspecifikationer mere fleksible, så der bliver bedre mulighed at forhandle med tilbudsgiver undervejs.

- Vi vil meget gerne konkurrenceudsætte og sende opgaver i udbud. Men vi vil sikre, at vi bruger vores ressourcer fornuftigt. I dag har både kommuner og regioner talrige eksempler på EU-udbud, hvor omkostningerne ved udbuddet langt overstiger gevinsten. Derfor er det vigtigt at få bagatelgrænsen hævet, siger næstformand i Danske Regioner, Carl Holst.

Bagatelgrænsen på 1,4 millioner kroner og de rigide regler betyder, at samhandlen hen over landegrænserne har været begrænsende for de danske regioner og kommuner. En undersøgelse fra foråret 2011 blandt de regionale og kommunale udbudsansvarlige viser, at tre fjerdedele ikke har modtaget tilbud fra en eneste leverandør i et andet EU-land. Kun 13 procent har i sjældne tilfælde indgået en aftale med et udenlandsk firma.

- Nu skal den nye regering lige have tid til at sætte sig ind i sagen. Men jeg både håber og tror, at den danske regering vil tage kommunernes og regionernes fælles ønske alvorligt og sætte emnet højt på dagsordenen under EU-formandskabet. Sådan som reglerne er skruet sammen i dag er de bestemt ikke med til at skabe fri bevægelighed i det indre marked, siger Carl Holst.

Mest Læste

Annonce