Erhvervs- og Vækstministeriet fornyer sin organisation

01/11/2011 11:21

Nick Allentoft

En ny Erhvervsstyrelse etableres i Erhvervs- og Vækstministeriet ved sammenlægning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og opgaver fra den tidligere It- og Telestyrelse. Erhvervsstyrelsen etableres for at opnå faglige synergier og sikre en mere effektiv opgavevaretagelse.

Erhvervsstyrelsens hovedopgaver bliver erhvervsudvikling (herunder bl.a. erhvervsfremme, regional udvikling, digitalt marked), erhvervsregulering (selskabs- og regnskabsregler, fonde, liberale erhverv mv.), tele- og internetregulering, samt virksomhedsregistrering (CVR, Virk.dk).

Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn ser den nye Erhvervsstyrelse som et vigtigt skridt i retning af at skærpe fokus på udfordringen med at skabe vækst og arbejdspladser: "Med Erhvervsstyrelsen får vi en slagkraftig styrelse, der kan styrke indsatsen for at skabe gode rammer for erhvervslivet og derigennem bidrage til at håndtere udfordringen med at skabe ny vækst og arbejdspladser i Danmark."

Departementschef Michael Dithmer lægger vægt på det effektiviseringspotentiale, der ligger i at samle en række opgaver i én erhvervsstyrelse: "Sammenlægningen af en række opgaver i én erhvervsstyrelse skaber synergier og giver et betragtelig effektiviseringspotentiale. Som andre dele af centraladministrationen skal Erhvervs- og Vækstministeriet håndtere faldende bevillinger. Det betyder, at ministeriet skal effektivisere opgavevaretagelsen og fokusere på kerneopgaverne."

Mest Læste

Annonce