Et røntgenbillede af Fredericia viser fremtidens udfordringer

12/05/2011 11:23

Nick Allentoft

Fredericia Kommune har en fornuftig økonomi, men mange unge uden uddannelse og mange på overførselsindkomster udfordrer kommunens økonomi i de kommende år. Det viser en kortlægning fra AKF, Anvendt KommunalForskning.

Fredericia Kommune har en god økonomisk styring, men kommunen står over for en række udfordringer, som vil lægge pres på økonomien i de kommende år, hvis de ikke løses. Det viser en kortlægning af Fredericias sociale og økonomiske udfordringer, som kommunen har fået lavet hos AKF, Anvendt KommunalForskning.

- Rapporten tegner et klart portræt af Fredericias indbyggere og kommunens økonomi, og den er et nyttigt redskab for kommunen, når den skal tage fat på at løse fremtidens udfordringer, siger seniorforsker i AKF, Chantal Pohl Nielsen, som er en af forskerne bag rapporten.


Færre skal forsørge flere

Kortlægningen viser bl.a., at Fredericia Kommune ligesom så mange andre kommuner står over for demografiske udfordringer i de kommende år: Der bliver færre i den arbejdsdygtige alder til at forsørge fremtidens børn og ældre. I Fredericia er problemet forstærket af, at byen i de senere år har oplevet en kraftig stigning i antallet af førtidspensionister samt en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere.

- Fredericias udgifter til overførselsindkomster ligger betydeligt over gennemsnittet i nabokommunerne og i resten af landet. Samtidig arbejder forholdsvis mange af byens borgere i nedslidende brancher, hvilket også kan betyde, at der kommer flere langtidssyge og førtidspensionister i fremtiden, siger seniorforsker Chantal Pohl Nielsen fra AKF.


Flere håndværkere og uuddannede

Uddannelsesprofilen blandt Fredericias borgere adskiller sig også fra den i nabokommunerne og i hele landet: Der er flere, som har en erhvervsfaglig uddannelse, men der er også flere, som aldrig har uddannet sig videre efter folkeskolen.

- Personer med en erhvervsfaglig uddannelse har generelt en tæt og god tilknytning til arbejdsmarkedet. Men personer uden uddannelse har generelt en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, og de er i højere grad på førtidspension og kontanthjælp. Det giver nogle særlige økonomiske udfordringer, siger Chantal Pohl Nielsen fra AKF.


ECO Nøgletal og registerdata

Undersøgelsen er lavet på basis af de kommunale ECO Nøgletal fra AKF og en lang række statistiske data fra Danmarks Statistik. Alle oplysninger om Fredericia er blevet sammenlignet med

nabokommunerne Vejle, Kolding og Middelfart samt landet som helhed.

- Fredericia Kommune har fået et solidt vidensgrundlag at arbejde ud fra, når de skal løse byens fremtidige udfordringer. Mange andre kommuner kunne formentlig have stor gavn af at få lavet en lignende kortlægning, siger seniorforsker Chantal Pohl Nielsen fra AKF.
 

Mest Læste

Annonce