Fælles fjernprintsløsning er forsinket

10/10/2011 09:26

Nick Allentoft

KL meddeler at Fælles fjernprintsløsning er forsinket og forsinkelsen skyldes, at de indkomne tilbud ikke lever op til mindstekrav i udbudsmaterialet. Kontraktindgåelsen vil være forsinket med ca. 2 måneder.

Økonomistyrelsen har ansvaret for det centrale udbud af en fjernprintsløsning. Styrelsen modtog den 8. september 2011 to tilbud om en rammeaftale for en fællesoffentlig løsning.

Tilbuddene viser, at der er interesse for at tilbyde offentlige myndigheder en sammenhængende løsning, der kan effektivisere arbejdsgange og sende breve digitalt til borgere og virksomheder.

Men ingen af de to tilbud lever op til mindstekrav i udbudsmaterialet. På grund af Udbudsdirektivet er Økonomistyrelsen forpligtiget til at afvise tilbuddene.

Økonomistyrelsen har derfor meddelt de to tilbudsgivere, at udbuddet overgår til udbud med forhandling. Det betyder, at kontraktindgåelsen vil blive forsinket omkring 2 måneder.

På trods af forsinkelsen kan kommunerne med fordel vurdere arbejdsgange, der er uafhængige af løsningen. Og overveje system-til-system integration, så de er klar til den nye løsning, såfremt de vil overgå til denne.

Mest Læste

Annonce