Færre bliver udsat for bæltefiksering

28/10/2011 14:00

Nick Allentoft

Antallet af patienter i psykiatrien der bliver fikseret med bælte falder. Sundhedsstyrelsens opgørelse Anvendelse af tvang i psykiatrien 2010 viser, at antallet af bæltefikseringer er faldet fra 5.969 i 2009 til 5.057 i 2010.

Opgørelsen bringer en status for anvendelse af tvang i psykiatrien 2010 og for anvendelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner indgået mellem patienten og den psykiatriske afdeling, eller mellem den psykiatriske afdeling og relevante lokale myndigheder og behandlingstilbud.

Det fremgår af opgørelsen, at der over en længere årrække har været stigning i antallet af gange, der er anvendt en enkelt injektion med beroligende medicin til patienter. Tilsvarende bliver et stigende antal patienter udsat for tvang i forbindelse med behandlingen af deres legemlige lidelse.

Der arbejdes fortsat på at reducere anvendelse af tvang i psykiatrien og at sikre høj kvalitet i patientbehandlingen, også når personalet gør brug af tvang, som også kan være begrundet i hensynet til at beskytte psykisk syge for svær smerte i forbindelse med deres sygdom eller for at være til fare for sig selv eller andre.
 

Mest Læste

Annonce