Færre penge til effektiv indsats for ledige

14/11/2011 08:28

Nick Allentoft

Til næste år drosles jobrotationsordningen ned for ledige med en videregående uddannelse. Det rammer især unge nyuddannede med en videregående uddannelse, fx sygeplejersker og lærere. Højst 200 af dem er der råd til at sende i jobrotation til næste år. Men alene på FTF-området er der ca. 3.000 unge ledige.

Ledigheden for nyuddannede sygeplejersker, pædagoger og folkeskolelærere og andre faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse stiger og stiger. Fx har 75 procent af nyuddannede folkeskolelærere stadig ikke fundet job tre måneder efter endt uddannelse. Det samme gælder hver anden nyuddannede sygeplejerske.

Dermed får kernearbejdskraften i fremtidens velfærdssamfund ikke brugt deres nye kompetencer og risikerer at droppe ud af faget. Sådan lyder advarslen fra FTF, som er hovedorganisation for disse faggrupper - i alt 450.000 offentlige og privat ansatte.

En lille del af de nyuddannede ledige får mulighed for at springe ud af ledighedskøen og komme i jobrotation. Her overtager de i en periode pladsen fra en fastansat, mens vedkommende er på efter- eller videreuddannelse. De ledige får prøvet og trænet deres nye kompetencer i praksis, de bliver fastholdt i deres fag, og for flere af dem er det også vejen til beskæftigelse i et ordinært job.

Allervigtigst at komme i gang

Flere undersøgelser - senest en rapport fra Rambøll fra 2010 viser - at jobrotation er effektivt redskab i forhold til at få ledige i job.

Overrasket og forundret
Derfor overrasker det FTF, at der på finansloven til næste år kun er afsat 11 mio. kr. til ordningen i en pulje for ledige med videregående uddannelser. I år har der været afsat knap 30 mio. kr. til puljen, som nu er ved at være brugt op.

FTF's undren forstærkes af, at regeringen i samarbejde med KL samtidig vil afsætte 10 mio. kr. til jobrotation i kommunerne for ufaglærte og faglærte ledige. Denne gruppe ledige har nemlig i forvejen ubegrænsede midler til jobrotation, da der ikke er noget loft over tilskuddet. Arbejdsgiverne kan principielt søges tilskud til så mange ledige, det skal være.

Sådan har vi regnet

Arbejdsgiveren får 165,56 kr. for hver time, vedkommende har en ledige i jobrotation. Det giver 6.125,75 kr. for en uge på fuld tid (7,4 time pr dag). For otte uger på fuld tid gives ca. 49.000 kr. i tilskud.

11,2 mio. kr.: 49.000 = 228 (personer)

"Det nye kommunale projekt viser, at regeringen har forstået, at jobrotation er et godt redskab. Derfor undrer os voldsomt, at der nu bliver færre penge til netop den gruppe, hvor ledigheden stiger mest, nemlig unge nyuddannede inden for fag i den offentlige sektor som sygeplejersker, pædagoger og lærere. Det er svært at se fornuften i, at regeringen kun afsætter ekstra penge til en gruppe af ledige, som i forvejen økonomisk set har fri adgang til jobrotation", siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Rækker kun til symbolsk indsats
FTF mener, at regeringens samarbejde med KL om jobrotation i kommunerne bør udvides til også at omfatte de ledige med en videregående uddannelse.

"Den økonomiske ramme for projektet må udvides, så fx de nyuddannede sygeplejersker, pædagoger og lærere kan være med. Vi har ikke råd til at lade være. Vi risikerer, at kompetent arbejdskraft til fremtidens velfærdssamfund dropper ud af faget", siger Bente Sorgenfrey.

Allerhelst ser FTF, at loftet over jobrotationstilskud helt fjernes for ledige med en videregående uddannelse, så de dermed ligestilles med ledige med kortere uddannelse.

De penge, der ligger i puljen i dag, rækker nemlig kun til, at en beskeden andel af de ledige med en videregående uddannelse kan komme i jobrotation, påpeger FTF.

I år er der blevet brugt knap 30 mio. kr. i tilskud til jobrotation. Pengene går til det faste tilskud, som arbejdsgiveren får for hver ledig, der er i jobrotation. Blandt ledige med længere uddannelse rækker puljen kun til et begrænset antal forløb om året - så begrænset, at der nærmest er tale om en rent symbolsk indsats for de ledige, mener FTF.

220 heldige personer på et år
Puljen for 2012 på ca. 11 mio. kr. vil i allerbedste fald kunne betale tilskud til ca. 220 personer næste år - vel at mærke blandt både FTF's og LO's ledige.

Regnestykket forudsætter, at alle kun kommer på et ultrakort jobrotationsforløb på otte uger, viser nye beregninger fra FTF.

I den virkelige verden er et jobrotationsforløb sjældent så kort. Længden af forløbet bestemmes af det uddannelsesforløb, som den fastansatte skal af sted på.

Jobrotation er især vigtigt for de nyuddannede. I dag er der flere og flere af dem, der ikke når at få fodfæste på arbejdsmarkedet, inden nye årgange af nyuddannede melder sig på banen.

Bente Sorgenfrey, formand FTF
 

Reelt set er der dermed penge til noget færre end 220 personer i 2012-puljen for alle ledige med en videregående uddannelse. Det skal ses på baggrund af, at der alene på FTF-området er ca. 3.000 fuldtidsledige nyuddannede unge (16-29 årige).

Mest Læste

Annonce