Færre voksne passer flere børn

28/02/2011 13:39

Nick Allentoft

Det er sværere for børn at få fat i en voksen i landets vuggestuer og børnehaver, end det var for 25 år siden. Antallet af personaletimer pr. børn er nemlig faldet med godt en tredjedel i løbet af de sidste 25 år. FOA kræver derfor grundnormeringer, som sikrer, at der er tid til det enkelte barn.

Fra 1985 til 2011 er bemandingen i børnepasningen faldet med cirka 15 procent, når man måler på, hvor mange timer personalet har pr. barn. Men i samme periode er der tilført mange ekstra opgaver til de ansatte i landets vuggestuer, børnehaver og skolefritidsordninger. Det betyder, at det reelle fald i voksentimer pr. barn er helt oppe på 36 procent. Det viser nye beregninger, som Bureau 2000 har foretaget for FOA og Ugebrevet A4.

Det voldsomme fald i reel tid til børnene kommer dog ikke bag på Jakob Sølvhøj, der er formand for FOAs pædagogiske sektor.

”Enhver der har sin gang i daginstitutionerne i Danmark kan mærke, at der mange steder er for mange børn pr. pædagogisk medarbejder. Og at det er gået den forkerte vej de sidste mange år. Det ved personalet. Og det ved forældrene,” siger Jakob Sølvhøj og fortsætter:

”Jeg håber blot, at politikerne også snart får øjnene op for det. I årevis har vi hørt på påstande om, at der aldrig er blevet tilført flere penge til børnepasningen end netop i dag. Tallene her viser sort på hvidt, at hver pædagogisk medarbejder i dag har ansvaret for markant flere børn end for 25 år,” siger Jakob Sølvhøj.

FOA foreslår derfor, at der indføres grundnormeringer, der angiver hvor mange børn, der som minimum skal være pr. voksen i daginstitutioner og på SFO/Fritidshjem.

”Det skal naturligvis fortsat være op til den enkelte kommune at bestemme sig for bedre løsninger end grundnormeringerne. Men der må være en øvre grænse for, hvor mange børn de pædagogiske medarbejdere må have ansvar for, hvis vi skal tale om kvalitet i børnepasningen,” siger Jakob Sølvhøj.

FOA mener, at der højst bør være tre 0-2 årige børn og seks 3-5 årige børn pr. pædagogisk medarbejder.

Men sådan ser virkeligheden langt fra ud i dag, hvor der i gennemsnit er 4,9 børn pr. voksen i vuggestuerne og 10,5 børn pr. voksne i børnehaver, når man tager højde for den tid, der går til opgaver væk fra børnene.

”Det er ikke nok at se på, hvor mange penge børneområdet får tilført. For når præmisserne

ændrer sig over tid og der skal løses flere nye opgaver, så falder den tid som personalet har til rådighed pr. barn naturligvis også. Der derfor skal lægges en langsigtet plan for, hvordan vi kan opnå grundnormeringer,” slutter Jakob Sølvhøj.

Mest Læste

Annonce