FAKTA: Det står i regeringens vækstplan

Politik

26/02/2013 14:20

Nick Allentoft

Lavere selskabsskat og flere penge til boligrenovering er nogle af elementerne i regeringens vifte af forslag. Regeringen har tirsdag formiddag præsenteret en samlet plan for at fastholde og skabe nye private job samt øge danske virksomheders konkurrenceevne.

Planen har fået navnet "Vækstplan DK - Stærke virksomheder, flere job". Der er initiativer for 10 milliarder kroner i 2014, og det skal sammen med blandt andet skattereformen skabe 150.000 private job frem til 2020.

Vækstplanen blev præsenteret af statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R), finansminister Bjarne Corydon (S) og skatteminister Holger K. Nielsen (SF) på et pressemøde i Statsministeriet.

 • Selskabsskatten skal sænkes fra 25 procent til 22 procent.
 • Skattenedsættelsen gælder dog ikke for Dansk Undergrunds Consortium (DUC), der står for olieudvinding i Nordsøen. De skal fortsat betale det samme i skat til staten.
 • Lønsumsafgiften for den finansielle sektor hæves. Stigningen modsvarer den lavere selskabsskattebetaling, hvilket vil sige, at skattenedsættelserne heller ikke gælder for bankerne.
 • Regeringen vil sænke væksten i det offentlige forbrug fra 0,8 procent til 0,4 procent næste år. Den kommer fremover til at være på 0,5 procent i 2015, 0,6 procent i 2016, 0,7 procent i 2017 og 0,75 procent årligt i 2018-2020.
 • Derudover får erhvervslivet mulighed for at trække 75 procent af momsen på hotel- og restaurationsbesøg fra i skat mod 50 procent i dag.
 • Regeringen lægger i planen desuden op til at afskaffe CO2-afgiften på el og gøre udledning af spildevand billigere for at øge væksten.
 • 12 milliarder kroner skal hentes frem mod 2020 ved at modernisere den offentlige sektor. I 2020-planen fra maj 2012 var målet fem milliarder kroner.
 • Regeringen vil desuden genoplive boligjobordningen, som ellers stoppede ved nytår. Ordningen giver fradrag for håndværkerudgifter i private hjem, og den skal gælde i 2013 og 2014.
 • Regeringen vil også frigive fire milliarder kroner til boligrenovering i den almene sektor. Pengene skal komme fra Landsbyggefonden.
 • Når ordningen udløber, er der i 2015 afsat 600 millioner kroner stigende til 800 millioner i 2017 til yderligere fremme af vækst og beskæftigelse.
 • Det skal gøres nemmere at få gennemført energibesparelser. Derfor indføres et energisparekoncept, hvor der afsættes 25 millioner kroner i 2013, 15 millioner kroner i 2014 og 10 millioner kroner i 2015.
 • Regeringen vil styrke istandsættelsen og nedrivningen i landdistrikter. Puljen udgør 200 millioner kroner i 2014 og 2015.
 • Der skal ske en fremrykning af Femern Bælt-forbindelsen. Aktiviteterne rykker en milliard kroner fra 2015-16 til 2013-14. Det forventes at øge aktiviteten med op til 350 millioner kroner i 2013 og 750 millioner kroner i 2014.
 • Det modsvares af en lavere aktivitet på en milliard kroner i 2015 og 100 millioner kroner i 2016.
 • Alle husstande og virksomheder skal have afgang til en internetforbindelse på mindst 100 Mbit/s download i 2020. Der afsættes 30 millioner kroner årligt i 2014 og 2015 til sikring af bedre dækning på Bornholm.
 • Der kommer investeringer af kystbeskyttelsesindsatsen på den jyske vestkyst, så oversvømmelser og nedstyrtning af huse forebygges. Det har regeringen afsat 100 millioner kroner årligt til.
 • Regeringen har aftalt med KL, at kommunerne inden for en uændret, samlet økonomisk ramme kan hæve anlægsudgifterne med to milliarder kroner i 2013.
 • Der skal ske en mere effektiv og ensartet byggesagsbehandling, hvilket skal forbedre virksomhedernes rammevilkår.
 • Den planlagte kørselsafgift for lastbiler, som skulle have været indfaset fra 2015, droppes.
 • Der skal ske en styrket indsats for vækst- og eksportfremme samt tiltrækning af højkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Mest Læste

Annonce