FAKTA: Hospitalsarkitektens sygdomsforløb

Velfærd

22/08/2011 08:51

Nick Allentoft

Herunder er samlet en oversigt med centrale begivenheder fra Peder Ewald Hansens forløb fra hårdt arbejdende og succesfuld arkitekt med op mod 100 ansatte til nu førtidspensionist. Forløbet er baseret på Camillas og Peders egne optegnelser.

2000 – 2007

6 akutte hjerteindlæggelser på Næstved og Gentofte og Hillerød Hospitaler. Peder Ewald Hansen lærer at leve med såkaldt atrieflimmer, som er uregelmæssig hjerterytme. Flimmeret er en ”familiesvaghed” som Peders brødre og mor lever med uden videre problemer. De to har Pacemaker og den ene er helt rask efter en operativ overbrænding af nogle centre i hjertet, den operation som Peder også fik, og som var anledning til maravanbehandlingen..

Fra oktober 2006 – maj 2009.

Ingen kardiologiske klager efter lav medicinering fra Privathospitalet Danmark.

Peder arbejder som arkitekt med speciale i at tegne hospitaler i både Norge, Danmark og Kina. Projekter op til 10 milliarder kroner er forbi Peders tegnestue, som på toppen beskæftiger op mod 100 medarbejdere. Peder solgte tegnestuen og startede i 2006 forfra med at opbygge en ny virksomhed med bygherrerådgivning og projektledelse.
Ind til sommeren 2009 er alt velfungerende i Peders liv.

2009: Listetyv og indlæggelse efter indlæggelse

Maj: Listetyve bryder ind og gennemsøger huset, mens ægteparret Peder Ewald Hansen og Camilla Bøggild sover. Peder reagerer med stress og magtesløshed på oplevelsen. Frustreret over, hvad der kunne være sket, og hvad der kunne ske med hans kone, Camilla, hvis han ikke er hjemme. Hjertet reagerer.

23–25 maj: Akut hjerteindlæggelse, Hillerød Hospital

27. juni: Akut hjerteindlæggelse, Helsingør Hospital

16-17. juli: Akut hjerteindlæggelse Hillerød Hospital

19-22. juli: Akut hjerteindlæggelse på Hillerød Hospital. Hjertet skal stødes på plads i sinusrytme.

27. juli: Akut hjerteindlæggelse Hillerød Hospital. Peder henvises til radiofrekvensablation som er en overbrænding af de centre i hjertet der giver de forkerte signaler.Det sker gennem en sonde der føres ind gennem lysken. Det er nemlig IKKE en hjertekar sygdom Peder har, men forstyrrelser i hjerterytmen. Ablationen skal ofte gentages men det kunne ikke lade sig gøre i Peders tilfælde, da ingen turde give ham den nødvendige blodfortyndende medicin, der er nødvendig for at undgå blodpropper.

17. august: Ambulatoriebesøg, Hillerød Hospital. Peder starter på medicinsk behandling med Maravan som forberedelse til radiofrekvensablation. Blødningstallet kontrolleres med ugentlige blodprøver, som afgør kommende uges medicin dosis.
21-22. september: Radiofrekvenseablation udføres på Hjertecenter Varde

30. september: Kontrol på Hillerød Hospital. Hjertet flimrer.

8. oktober: Hillerød Hospital ringer med besked om kommende uges Maravan dosering. De tilråder at sætte medicinen op, selvom at blødningstallet er for højt og skal bringes ned. Camilla, der tager imod beskeden, må ikke tale med en læge trods udtalt utryghed ved beskeden.
Camilla og Peder søger i stedet hjælp hos en praktiserende læge, der underkender doseringen og sætter den ned.

15. oktober: Peder har ondt i armen og taber gaflen. Tager på skadestuen. Peder indlægges på grund af hjerteflimmer til observation for hjerneblødning. Indlægges på kardiologisk afdeling på Hillerød Hospital.

16. oktober: Lægerne konstaterer hjerneblødning og Peder overflyttes til afdelingen for akut apopleksi.

16-20. oktober: Peder flyttes frem og tilbage mellem kardiologisk afdeling og afdeling for akut apopleksi og får derfor ingen genoptræning.
Camilla, der oprindeligt er uddannet fysioterapeut, forsøger at få råd og vejledning fra hospitalets fysioterapeut til genoptræning af Peder. Det kan ikke lade sig gøre, så Camilla genopfrisker sin 30 år gamle uddannelse gennem bøgerne og går igang.
Camilla forsøger umiddelbart efter indlæggelserne at få en tid hos en socialrådgiver i Fredensborg Kommune, for at få råd og vejledning. Forløbet slider på familie, ægteskab og energi. Det afvises.

20. oktober: Peder hjemsendes men genindlægges et par timer senere. Der er fortsat flimmer.

21. oktober Peder overflyttes til Esbønderup Sygehus.

21-22. oktober: Esbønderup Sygehus indlægger Peder på kardiologisk afdeling på Hillerød.

23. oktober: Indlagt på neurologisk afdeling på Hillerød Hospital.

23-26. oktober: Tilbage på Esbønderup Sygehus.

27. oktober: Tilbage på neurologisk afdeling på Hillerød Hospital.

27. okt. - 03.nov. Igen indlagt på Esbønderup

04.11. november: Indlægges på akutmodtagelsen på Hillerød Hospital kl. 7 om morgenen, vurderes lægeligt 17 timer senere
Indlægges på neurologisk afdeling med epilepsi som følge af hjerneblødningen.
Kardiologisk tilsyn
Indlagt på neurologisk afdeling, Hillerød Sygehus.
Tilsyn på kardiologisk afdeling.
Overføres til Esbønderup Sygehus.

11–27. november: Indlagt på Esbønderup

27–28. november: Omkring kardiologisk afdeling, Hillerød Sygehus

03. december: Ambulant kontrol, Hillerød Hospital. Peder beder om en second opinion, det afvises.

24. december: Optrapning af epilepsimedisin er afsluttet. Nedtrapning af Rivotril, den midlertidige medicin som er et vanedannende beroligende præperat, kan påbegyndes.
Peder får abstinenser et døgn ved hver nedtrapning. Forløbet er afsluttet helt i marts 2010.

2010: Fra epilipsi til pacemaker til sagsbehandling

21. januar: Ambulant kontrol. Overlægen har glemt aftalen og hævder at Peder og Camilla kommer uanmeldt. Aftalen fremgår imidlertid af praktiserende læges oplysninger.
Egen læge henviser til praktiserende kardiolog pga Peders akut hævede ben, som overlægen mente, kunne vente til næste gang.

25. januar: Camilla forespørger på neurologisk afdeling om epilepsien skal kontrolleres. Det viser sig at Peder skulle have været indkaldt til kontrol, han får en tid den 2. februar.

25. Januar: Mølholm Forsikring finder akut tid på Privathospitalet Danmark

27. januar: Privathospitalet Danmark. Konsultation hos kardiolog.

2. februar: Kontrol på neurologisk ambulatorium, Hillerød Sygehus
Derefter til Privathospitalet Danmark hvor måler, som registrerer hvordan hjertet slår, påsættes

4. februar: Peder indkaldes til møde i kommunen kl. 10. Brevet modtages dog først på selve dagen kl. 14. Mødet gennemføres derfor kl 17. Ingen dagsorden, men registrering, kontrol og gennemgang af forløb og status.
9. februar: På Privathospitalet Danmark. Peder henvises til Rigshospitalet med henblik på at få indlagt pacemaker, da målingen viser at Peders puls næsten 70 gange på en uge har været under 25, og dermed. Ifølge Haghfeldt i fare for hjertestop.

Læs også: Smerter i lysken

11-18. februar: Peder falder om i plantecentret i Hørsholm og køres med hjerteambulance til Helsingør, hvor han indlægges akut. Her ligger Peder en uge og afventer en akut tid for implantation af pacemaker derefter overføres til Gentofte Hospital.
På Gentofte implanteres pacemaker, og Peder hjemsendes.
19. februar: Peder får problemer med hjertet, der viser sig at være flimmer, men akutlæger tror at pacemakeren ikke virker og gør klar til at pace. Akut hjerteambulance til Helsingør. Ambulancen kører i grøften på vejen.
19. feb. - 4. marts: Indlagt på Helsingør Hospital, kardiologisk afdeling med henblik på regulering af medicin.Udskrives uden hjerteproblemer. Peder har herefter ingen hjerteproblemer.

29. marts: Neuropsykologisk undersøgelse, Hillerød Sygehus

08. april: Indkaldt til møde i kommunen. Ingen dagsorden, men gennemgang af forløb og status.

21. juni: Møde i kommunen. Ingen dagsorden, men atter gennemgang af forløb og status.,

9. august: Igen møde i kommunen. Nu for at lave ”ressourceprofil”. Sygedagpenge forlænges til 1. november.

25. august: Neuropsykologisk undersøgelse Hillerød Sygehus

19. oktober: Undersøgelse hos Psykiater på Gentofte Sygehus.

13. december: Undersøgelse hos neuropsykolog på foranledning af patientforsikringen. Der er nøje sammenhæng imellem Peders symptomer og vanskeligheder og hjerneblødningens placering.
Det går her op for Peder og Camilla, at hjerneblødningen har været registreret forkert i journalen i 1 år og 2 måneder.

20. december: Møde i kommunnen.
Sagen ændres fra sygdom til afklaring af førtidspension eller fleksjob.
Sagsbehandler beslutter at henvise afgørelsen til CAF (Center for ArbejdsmarkedsFastholdelse).

2011: Afklaring og sagsbehandling

4. februar: Undersøgelse hos CAF. Foregår på Bispebjerg hospital gennem interview. Lægen tilbyder Peder et kursus i Mindfullnes.

23. februar: Besøg af socialrådgiver fra CAF. Foregår privat hos Peder.
CAF indstiller til kommunen, at Peder indstilles til førtidspension.

14. juni: Patientforsikringen anerkender, at Peders hjerneblødning er en følge af maravanbehandlingen, og at han har en frontallapslæsion. Peder Ewald Hansen tilkendes erstatning.

14. juli: Tilkendelse af førtidspension med effekt fra 1. august 2011.

Mest Læste

Annonce