Farvel til trusler om tvungen konkurrenceudsættelse – goddag til afbureaukratisering?

11/11/2011 09:57

Nick Allentoft

KL havde indtil udgangen af 2010 en aftale med den tidligere regering om konkurrenceudsættelse. I forhandlingerne om en forlængelse krævede KL en markant afbureaukratisering af området. KL og regeringen nåede ikke at færdiggøre forhandlingerne. Men behovet for afbureaukratisering er uændret.

På det seneste har der været sagt og skrevet meget om kommunernes pligt til at konkurrenceudsætte 31,5 % af deres opgaver. Sådan en pligt eksisterer imidlertid ikke. Ganske vist fik den tidligere regering indført en hjemmel til at pålægge kommunerne at udbyde bestemte opgaver, hvis ikke det skulle lykkes at indgå en aftale med KL. Men KL og den tidligere regering nåede ikke at afslutte forhandlingerne om en ny aftale om konkurrenceudsættelse.

”KL’s hovedkrav i forhandlingerne med den tidligere regering var en markant afbureaukratisering af udbudsområdet – og det er der i den grad behov for”, udtaler KL’s formand Jan Trøjborg.

Langt de fleste kommuner arbejder seriøst og strategisk med konkurrenceudsættelse som en metode til fornyelse og effektivisering. Det opfordrer KL fortsat kommunerne til at gøre. Også selv om der ikke længere er en national politisk aftale om at nå et bestemt måltal. Kommunernes frustration over det tiltagende ”juristvælde” på udbudsområdet er imidlertid ved at nå nye højder.

”Det fremgår af den seneste konkurrenceredegørelse, at der har været en foruroligende stigning i antallet af klagesager. Det afspejler både, at EU’s udbudsregler er for komplicerede, og at det er for nemt at klage. Frygten for klagesager fylder alt for meget, og det er dræbende for samarbejdet. Regeringen bør derfor både se på klagesystemet og arbejde for en ændring af EU-reglerne”, siger Jan Trøjborg.

Et andet område, som KL vil opfordre regeringen til at se på, er de særlige udbudsregler på ældreområdet. Reglerne blev indført i forbindelse med fritvalgs-reglerne, og de står i vejen for en effektiv konkurrence. KL har udarbejdet et konkret forslag, som indgik i forhandlingerne med den tidligere regering.

Mest Læste

Annonce