Fem anbefalinger til at sikre byerne mod massive skybrud

16/11/2011 09:00

Nick Allentoft

Mandag og tirsdag har lidt over halvdelen af landets kommuner været samlet for at diskutere klimatilpasning. Det er mundet ud i fem konkrete anbefalinger, som KL vil tage med i det videre arbejde med at klimatilpasse landets kommuner.

Før i tiden kunne vi overlade det til ingeniøren at bygge kloakker for at gøre plads til store vandmængder i byerne. Men i fremtiden er der mange, der skal samarbejde, fordi der skal mange forskellige løsninger til. Vejingeniøren skal skråne vejen den rigtige vej, biologen skal passe på elle-sumpen, arkitekten skal anlægge grønne pladser i byen, og borgeren skal selv sørge for at aflede sit regnvand og sikre sin kælder.

KL har mandag og tirsdag holdt skybrudskonference i Kolding med klimatilpasning i centrum. De sidste års voldsomme skybrud har gjort det klart, at det er tid til at finde nye løsninger.

Konferencen mundede ud i fem anbefalinger, som KL vil tage med i det videre arbejde med at klimatilpasse landets kommuner:

1. Der er ikke længere én løsning. Løsningerne er mange og skal passe til det lokale problem. Derfor er samarbejde et nøgleord.

2. Klimatilpasning skal være til gavn for vores byer og det danske erhvervsliv.

3. Vand er en ressource, som i fremtiden vha. en bred vifte af løsninger skal være en del af by og land.

4. Handleplaner for klimatilpasning kan blive et godt redskab, men finansieringen af løsningerne skal på plads.

5. Mange kommunale projekter bremses, fordi lovgivningen ikke er lavet til klimatilpasning. Derfor skal klimatilpasning indarbejdes i lovgivningen.

Martin Damm, formand for KL’s teknik og miljøudvalg siger:

”Konferencen har været startskuddet til at se på vandet med andre øjne. Nu skal arbejdet for alvor i gang, og disse fem anbefalinger viser os retningen. Som borger er vi vant til, at kommunen leder vandet væk under jorden, og at det ikke er noget, vi skal forholde os til. Men i fremtiden skal vandet være en del af byen, og borgerne og kommuner skal tage del i løsningen.”

På konferencen holdt også miljøminister, Ida Auken, tale. Hendes forslag om kommunale handleplaner blev taget positivt imod. Men det blev også understreget, at ministeren skal kigge nærmere på finansieringen, så kommunerne får mulighed for at finansiere såvel anlæg som planlægning. Ministeren har netop i en pressemeddelelse lovet, at de første lovforslag, som skal gøre det lettere for kommunerne at finansiere nye aktiviteter på klimatilpasningsområdet, vil blive fremlagt allerede i foråret.

Mest Læste

Annonce