Fem hospitaler indstillet til internationalt kvalitetsstempel

31/03/2011 14:35

Nick Allentoft

Hospitalerne udmærkede sig særligt ved måden at behandle patienter på, hygiejne, infektionsbehandling, grundig journalføring og sikkerhed vedrørende medicin. Fem af Region Hovedstadens hospitaler har netop gennemgået en såkaldt international akkreditering, hvor hospitalerne bliver kvalitetstjekket efter internationale standarder.

Indstillet til akkreditering
Alle fem hospitaler er nu indstillet til akkreditering. Det vil sige, at de i tilfredsstillende grad opfylder internationale standarder for hospitaler. Den endelige godkendelse kommer dog først om nogle uger.

Kvalitetsstempel for fjerde gang
Det er fjerde gang, Rigshospitalet og Hvidovre, Bispebjerg, Frederiksberg og Amager Hospital har haft besøg af den internationale akkrediteringsorganisation Joint Commission International (JCI). For hvert besøg er kravene skærpet og nye kommet til, men hver gang har hospitalerne fået det eftertragtede kvalitetsstempel.

Sikkerhed for patienter og personale
De standarder, som hospitalerne skal leve op til for at blive godkendt, handler om alle hospitalets ydelser og funktioner med afsæt i sikkerhed for patienter og personale.

Vælger tilfældigt
Under besøget på hospitalerne udvælger repræsentanterne for Joint Commission tilfældigt, hvilke afdelinger og arbejdsprocesser de vil tjekke. Det, de tjekker, kan være, hvordan afdelingen sikrer, at de rette patienter får den rette medicin, at der hurtigt foreligger en behandlingsplan, at hele personalet ved, hvad de skal gøre, hvis en patient får hjertestop, eller de kan ved at se i journalerne følge, om patientens forløb fra indlæggelse til fx røntgenundersøgelse og behandling lever op til de fastsatte standarder.

Vi skal blive endnu bedre
- Der er selvfølgelig altid noget, vi skal arbejde med at blive bedre til, og det er nogenlunde det samme på alle fem hospitaler, siger regionens akkrediteringsleder Dorte Bagger.

Områder med potentiale for forbedring
- Vi skal blandt andet blive bedre til at vurdere, om smertebehandlingen virker og til at identificere, hvilke patienter der er i risiko for at falde, mens de er på hospitalet, og vi skal blive bedre til at indsamle data om kvaliteten af den enkelte læges præstation. Det har vi slet ikke tradition for i Danmark, siger Dorte Bagger.

Tankegangen er afgørende
- Meningen med kvalitetstjekket er, at hospitalerne hele tiden skal have fokus på at blive bedre til at give patienterne den sikreste og bedste behandling. Det afgørende er ikke selve besøget af Joint Commission, men tankegangen bag standarderne, og kravet til den løbende og daglige opfyldelse af dem, der flytter på kvaliteten, siger Dorte Bagger.

Klar indikation
- Oplevelsen under besøget giver dog en meget klar indikation af, om hospitalets systemer og arbejdsprocesser hænger godt sammen og giver det overblik og den sammenhæng i patientforløbet, som vi ønsker, siger Dorte Bagger. Hospitalerne bliver kvalitetstjekket af JCI hvert tredje år.

De øvrige hospitaler skal også tjekkes
Til maj og juni skal regionens øvrige syv hospitaler og psykiatrien for første gang tjekkes efter de internationale standarder, og i 2012 skal alle hospitaler og psykiatrien kvalitetstjekkes efter den danske kvalitetsmodel.

Mest Læste

Annonce