Finansministeriet: Danmark som vækstnation

27/05/2011 14:52

Nick Allentoft

Det skal være attraktivt for private virksomheder at drive forretning i Danmark. Det er de private virksomheder, der skaber den indtjening og de jobs, som er grundlaget for, at vi har råd til velfærdssamfundets kerneydelser som uddannelse, sygehuse og ældrepleje. Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller har indgået en aftale om Danmark som Vækstnation.

Aftalen betyder, at virksomheder i Danmark – og især de små og mellemstore – får bedre muligheder for at vokse sig store og gøre sig gældende på de internationale markeder. Indsatsen for at tiltrække investeringer forstærkes, og samspillet mellem den private og offentlige sektor nytænkes.

Med aftalen indføres der skattekreditter, så nyetablerede og små og mellemstore virksomheder kan trække investeringer i forskning og udvikling fra de første år, og der indføres et tre-årigt regelstop for små og nystartede virksomheder.

Derudover styrkes indsatsen for at fastholde og tiltrække udenlandske virksomheder med oprettelsen af ”Business Entry Denmark”, der skal støtte og rådgive udenlandske virksomheder, indtil de har fået fodfæste i Danmark. Og så nedsættes der et udvalg, der skal komme med forslag til, hvordan selskabsskatten kan sænkes fra 25 til 20 pct. via ændringer i erhvervsstøtten.

- Regeringen har med tilbagetrækningsreformen skabt en robust sokkel, som vores erhvervsliv kan vokse på - solide offentlige finanser og arbejdskraft. Med den her aftale bygger vi videre på Danmark som vækstnation. Vi gør det mere attraktivt at investere og drive virksomhed. Vi sætter forstærket kraft bag eksporten. Og så skærer vi hårdt i papir, bureaukrati og blanketter. Det vil skabe arbejdspladser og fremgang for dansk økonomi, og det er jeg, som finansminister naturligvis meget glad for, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Aftalen i hovedoverskrifter

- Mere eksport til vækstmarkeder

- Tiltrække flere investeringer og virksomheder

- Det skal være nemmere at drive virksomhed – særlig for små og mellemstore

- BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet
- Styrket offentlig-privat samarbejde

- Uddannelse – mere vækst for pengene

- Nemmere adgang til internet

Mest Læste

Annonce