Finansministeriet: Offentligt forbrug og genopretningsaftalen

11/10/2010 12:56

Nick Allentoft

I staten, kommunerne og regionerne gøres aktuelt en stor indsats for at tilpasse økonomien, så de aftalte rammer overholdes næste år. Den offentlige budgetlægning for 2011 ser ud til at være i god gænge og på linje med det forudsatte i genopretningsaftalen. Med genopretningsaftalen er styringen af de offentlige udgifter samtidig styrket. En større del af bloktilskuddet til kommunerne gøres betinget af aftaleoverholdelse – både i forhold til budgetter og regnskaber.

Ifølge henstillingen fra EU skal Danmark sikre en gennemsnitlig årlig finanspolitisk stramning på mindst ½ pct. af BNP i 2011, i 2012 og i 2013. Og det er netop sikret med genopretningsaftalen. Så i den henseende er det ikke relevant for indfrielsen af henstillingen, om realvæksten i det offentlige forbrug i 2010 overstiger skønnet i augustredegørelsen. Det afgørende er, at de aftaler, der er indgået om forbrugsudgifterne i 2011, bliver overholdt, og at væksten i forbrugsudgifterne bringes ned til det forudsatte niveau i 2012 og i 2013. Derfor er det centralt, at der er indført stærkere mekanismer til styring af den offentlige økonomi, som får fuld virkning fra og med 2011.
 

Læs mere om offentligt forbrug og genopretningsaftalen i pdf her

Mest Læste

Annonce