Flere højtuddannede udlændinge vil arbejde i Danmark

28/07/2011 12:34

Nick Allentoft

Højtuddannede udgør en stadigt stigende del af dem, der får deres uddannelser vurderet hos Styrelsen for International Uddannelse. Det viser videnskabsministerens årlige beretning om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser, som netop er oversendt til Folketinget. Når udlændinge kommer til Danmark med et eksamensbevis fra et udenlandsk uddannelsesinstitution, kan de få det vurderet for at se, hvilken dansk uddannelse det svarer til.

36 procent af de almindelige vurderinger i 2010 angav et niveau svarende til 4-5 års videregående studier eller højere, mod 34 procent året før. Siden 2004 er andelen af vurderinger på niveau med mindst 4-5 års videregående studier steget fra 24 til 36 procent af vurderingerne. I samme periode er det samlede antal almindelige vurderinger fra styrelsen steget med 55 procent.

- Vi har brug for højtuddannede i Danmark, så landets virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Kun ved at give erhvervslivet gode betingelser og rammer, kan det skabe vækst og arbejdspladser. En af de vigtigste er, at de har adgang til dygtige medarbejdere, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Andelen af vurderinger på alle niveauer inden for videregående uddannelse, dvs. også korte og mellemlange uddannelser, var i 2010 på 73 procent.

Styrelsen for International Uddannelse udstedte i alt 1.953 almindelige vurderinger i 2010. Vurderingerne bestilles især af de enkelte udlændinge og danskere med udenlandsk uddannelse, men også af myndigheder, arbejdsgivere m.fl.

Ud over de almindelige vurderinger foretog styrelsen blandt andet vurderinger, som blev indhentet af Udlændingeservice til brug for afgørelser om opholdstilladelse efter greencard-ordningen. De greencard-relaterede vurderinger var for 99 procents vedkommende på videregående niveau.

Styrelsen for International Uddannelse hører under Videnskabsministeriet og er det centrale sted, hvor man kan få en vurdering af en udenlandsk uddannelses niveau eller anden information og rådgivning om, hvordan kvalifikationer anerkendes på tværs af grænserne.

Hent beretning for 2010 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (pdf)

Mest Læste

Annonce