Flere offentligt ansatte tvinges på nedsat tid

09/02/2011 09:59

Nick Allentoft

Antallet af sygeplejersker og pædagoger, der bliver tvunget til at gå ned i tid er steget markant de sidste år. Det går både ud over de ansatte og serviceniveauet i det offentlige, mener FTF.

Stadigt flere offentligt ansatte oplever at få valget mellem at gå ned i tid eller at få en fyreseddel. Det viser nye optællinger fra to af FTF´s største medlemsorganisationer Dansk Sygeplejeråd og BUPL. Udviklingen er alvorlig og har tre negative følger, siger formand for FTF Bente Sorgenfrey:

”De, der går ned i tid, får en væsentligt forringet situation på arbejdsmarkedet. De mister løn- og pensionsindtægter, og de risikerer at miste muligheden for dagpenge ved eventuel senere ledighed. Desuden risikerer de at skulle løbe hurtigere og løfte flere arbejdsopgaver, samtidig med at kvaliteten af velfærdsydelserne forringes. Alt i alt en rigtig skidt løsning" siger Bente Sorgenfrey.

Antallet af sager om timereduktion hvor medlemmer er blevet bedt om at gå ned i tid, er steget støt de sidste tre år blandt medlemmerne i BUPL. I 2009 havde BUPL registreret 200 sager om timereduktion. I 2010 steg tallet til 450 sager. BUPL´s formand, Henning Pedersen, er stærkt utilfreds med udviklingen:

”Flere og flere ansættes på deltid eller bliver bedt om at gå ned i tid, og det forringer muligheden for at ansætte vores medlemmer. Det sker, fordi vores medlemmer erstattes af pædagogmedhjælpere frem for de uddannede pædagoger. En tvungen tidsnedsættelse gør jo, at den pågældende pædagog får mindre at leve af”, siger Henning Pedersen til FTF.

Provokerende dilemma
Udviklingen har både konsekvenser for fagligheden og de ansatte privatliv mener formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen. Hun kalder situationen grotesk:

”Der ligger et ekstremt provokerende dilemma i, at man prøver at redde den økonomiske situation ved at bede de ansatte om at gå ned i tid. Det står i skærende kontrast til arbejdsgivernes krav om, at vi skal arbejde mere og at flere skal i job”, siger hun.

Det er svært at finde præcise tal for, hvor mange ansatte, der presses til at gå ned i tid. De ansatte optræder nemlig ikke i a-kassernes ledighedsstatistikker, og det er langt fra alle sager, der meldes til fagforeningerne. Nogle ansatte oplever dog at gå så meget ned i tid, at det går ud over deres pension og dagpenge, viser de meldte sager. Det er derfor en uansvarlig metode, når arbejdsgiverne lader besparelserne gå ud over de ansatte enkeltvis, mener formanden for Dansk Sygeplejeråd:

”Man kan ikke pålægge den enkelte at være med til at redde en afdelings økonomi. Det er mere reelt at man fjerne en stilling, så de enkelte ansatte kan vurdere, om de vil være med til det, eller om de vil søge efter et andet job”, siger Grete Christensen.

Man skal i stedet kigge efter mere langsigtede løsninger for at redde velfærdssamfundet, mener hun.

Mest Læste

Annonce