Flere udbud kan betale velfærd

Velfærd

29/03/2012 12:50

Nick Allentoft

Glem besparelser på bleer, børn og borgernære områder. Ni ud af ti offentlige indkøbere mener, at der kan spares flere penge på de offentlige opgaver ved at lave flere udbud.

På trods af flere år med besparelser, er der stadig penge at hente i det offentlige. Blikket skal blot rettes mod indkøbskontoen, og offentlige ledere skal blive dygtigere til at fokusere strategisk på indkøb ved at lave endnu mere konkurrenceudsættelse.
Det mener de offentlige indkøbere i hvert fald ifølge en undersøgelse, som DenOffentlige har lavet i samarbejde med Udbudsrådet og IKA, foreningen af offentlige indkøbere.

I en spørgeundersøgelse svarer flere end ni ud af ti offentlige indkøbere ja til, at ”der er flere besparelser at hente ved at skabe konkurrence om flere af jeres opgaver.” Men selv om indkøberne har viljen til at forbedre de offentlige budgetter, mangler interessen fra deres ledere. Flere besparelser kræver nemlig, at de offentlige ledere flytter fokus fra besparelser til flere strategiske indkøb.

”Mange indkøbere synes, at der er for langt mellem indkøbsafdelingen og topledelsen, og det er kun få steder, at man er begyndt at arbejde strategisk med sine indkøb”, siger Tom Wienke, formand for IKA.
Hver tredje kommune opgør ifølge undersøgelsen ikke hvor mange penge de sparer på udbud.

Politisk begrænset
Afstanden mellem indkøberne og topledelsen viser sig markant i undersøgelsen. Blot 42 pct. af de offentlige indkøbsansvarlige siger, at man gør op hvor mange penge man har sparet ved at konkurrenceudsætte opgaver, og hele 36 pct. siger, at det gør kommunen ikke. Resten ved ikke, om gevinsterne bliver opgjort. Indkøberne er i hvert fald ikke klar over det.

Når interessen ikke er større hænger det til dels sammen med, at mængden af konkurrenceudsatte opgaver er politisk bestemt. Kommunerne fastsætter i forhandlingerne med regeringen et landsdækkende mål for, hvor meget kommunerne skal konkurrenceudsætte. Målet er for øjeblikket 31,5 pct af de kommunale opgaver. Derudover er tilgangen fra topledelsen årlige besparelsesmål i kroner på indkøbskontoen. Det mål lægges ind i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, og i mange offentlige organisationer er indkøbsafdelingens opgave derefter at indfri målet uanset det reelle potentiale.

”Det er rigtig nok, at vi er nødt til at fokusere, for ressourcerne er begrænsede,” fortæller Tom Wienke.

Begrænset viden
Den svage interesse for indkøb blandt de offentlige ledere blokerer også for nytænkning og udvikling.

Kun 6 pct. af indkøberne har erfaring med at udvikle nye løsninger ved hjælp af de såkaldte funktionsudbud eller en udviklingsorienteret indkøbsaftale med private – altså strategisk indkøb.

SFSR-regeringen betoner ellers netop funktionsudbud som en vej til at forbedre de offentlige budgetter og skabe vækst i den private sektor. Ifølge de offentlige indkøbere er der meget langt fra virkeligheden til regeringens målsætning.

Som forklaring på de få funktionsudbud peger 36 pct. af de offentlige indkøbere på, at der ikke har været et behov eller interesse for det, mens 32 pct. siger, at projekterne er for besværlige på grund af udbudsreglernes restriktioner.

”Vi taler rigtig meget om funktionsudbud i medlemsskredsen. Næsten hver anden sætning indeholder ord som funktionsudbud og innovation, men som hverdagen er lige nu, kan vi ikke gøre meget andet end at tale,” siger Tom Wienke.

Hvis billedet skal ændre sig, giver undersøgelsen også en indikation af, hvordan. Indkøbsafdelingerne efterspørger i høj grad mere viden. Således siger 55 pct. af indkøberne, at større kendskab til innovationsprojekter vil kunne føre til flere projekter i kommunen, mens 45 pct. peger på et behov for mere vejledning om udbudsreglerne. Netop denne efterlysning af mere information og viden imødekommes af Udbudsrådet. Her siger formand Jørgen Lindegaard.

”Myndighederne og virksomhederne skal søge dialog tidligt i en udbudsproces for herigennem at finde den bedste løsning på en konkret opgave. Dialogen kan samtidig reducere transaktionsomkostninger og udvikle nye løsninger,” siger Udbudsrådets formand, Jørgen Lindegaard, der ser netop funktionsudbud som en vigtig vej i det offentligt-private samarbejde.
”De offentlige budgetter er trængte. Behovet for at tænke nyt i det offentlige er stort. Når man anvender funktionsudbud, kvitterer virksomhederne ved at udvikle opgaveløsningen, bringe ny teknologi i anvendelse og løfte kvaliteten i den offentlige service,” fortæller Jørgen Lindegaard.

Indkøbschefernes forening har gennem de sidste par år selv arbejdet målrettet på at skabe mere viden og uddanne de offentlige indkøbere.

Mest Læste

Annonce