Flere unge uddannes til ledighed

10/06/2011 12:40

Unge nyuddannede indenfor store fagområder i det offentlige møder i år en langt højere ledighed, end unge i de samme fag gjorde for bare to år siden. FTF undrer sig voldsomt over, at de aktuelle politiske forhandlinger om regeringens ungepakke slet ikke tager hånd om disse unge med en mellemlang videregående uddannelse.

I slutningen af denne måned strømmer flere tusinde nyuddannede sygeplejersker, pædagoger og folkeskolelærere ud fra landets professionshøjskoler - klar til et arbejde inden for et fag, som de har brugt de sidste fire år på at dygtiggøre sig inden for.

Men for mange ender drømmen om et job med en plads i ledighedskøen.

En beregning fra hovedorganisationen FTF på baggrund af de seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at de unge nyuddannede i år møder en langt højere ledighed, end de gjorde for bare to år siden.

I april 2011 var ledigheden for unge lærere på 5,9 procent. I juli 2009 var ledigheden på 3,1 procent. I løbet af knap to år er ledigheden for de unge lærere dermed øget med 90 procent. Det bliver med andre ord væsentligt sværere at finde arbejde for de nyudannede lærere i år. Samme billede tegner for to andre faggrupper, som arbejder i det offentlige: Pædagoger og sygeplejersker. I april 2011 var ledigheden for unge pædagoger på 6,3 procent, hvor den i juli 2009 kun lød på 2,6 procent. Det svarer til en stigning på knap 150 procent.

For unge sygeplejersker er ledigheden på de knap to år steget fra én procent i juli 2009 til 4,9 procent i april 2011 - en stigning på hele 390 procent.

Ingen udsigt til forbedringer
Og der er ikke samme udsigt til forbedringer på det offentlige arbejdsmarked, som der er på det private, hvor den generelle ledighed er svagt faldende.

I regeringens aftale med kommunerne om økonomien for næste år er overskriften således nul-vækst, som også har været gældende i år. Der er lagt op til, at kommunerne skal finde nye ressourcer ved bl.a. effektiviseringer og afbureaukratisering. Men kommunerne opererer også i stor stil med personalereduktioner for at overholde nul-væksten, viser en undersøgelse, som FTF foretog for nylig blandt landets kommunaldirektører.

Samtidig er et andet stort offentligt arbejdsmarked - sygehusene - præget af fyringer og stillingsnedlæggelser de seneste år.

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grethe Christensen, advarer mod at tabe de unge, nyuddannede på gulvet.

"Der er utroligt vigtigt, at de nyuddannede sygeplejersker får fodfæste indenfor sygeplejen. Modsat risikerer vi, at de skifter branche. Og det er katastrofalt, fordi sundhedsvæsenet om få år igen vil mangle sygeplejersker", siger hun.

Får relevant joberfaring

Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF, kritiserer, at regeringens ungepakke, som parterne forhandler om netop nu, slet ikke omfatter målrettede initiativer for de unge med en mellemlang videregående uddannelse.

"Det undrer mig meget, at regeringen i sit ungeudspil ikke tager hånd om dette problem, som bare ser ud til at vokse. Det bliver bare værre af, at der ikke er flere penge i den pulje, der er sat af til jobrotation særligt for denne gruppe. FTF har ved flere lejligheder gjort ministeren opmærksom på problemet. Så nu er der brug for handling", siger Bente Sorgenfrey.

Forhandlingerne om ungepakken fortsætter i den kommende uge efter pinsen.

Mest Læste

Annonce