FM: Aftale om kommunernes økonomi for 2012

04/06/2011 13:08

Nick Allentoft

Regeringen og KL har den 4. juni 2011 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2012. FINANSMINISTERIET: Aftalen indebærer, at kommunerne kan fastholde et uændret udgiftsniveau til den borgernære service i forhold til aftalen for 2011, idet rammen reguleres med stigningen i priser og lønninger. Dermed ligger aftalen inden for rammerne af Genopretningsaftalen, og sikrer en ansvarlig udvikling i de offentlige udgifter.

Aftalen indeholder en lang række initiativer, som understøtter kommunernes indsats for en bedre ressourceudnyttelse og sikrer, at ressourcerne prioriteres bedst muligt. De frigjorte ressourcer kan anvendes til at prioritere indsatsen på de borgernære områder.

Fra aftalen kan blandt andet fremhæves:
Fastholdelse af udgiftsniveauet i kommunerne.
Omprioriteringer, der frigør 1,3 mia. kr. til borgernær service. Heraf 0,5 mia. kr. fra afbureaukratisering, digitalisering og indkøb mv. samt 0,8 mia. kr. fra mindre administration i kommunerne.
Finansieret anlægsniveau på 15½ mia. kr. Fortsat høj prioritering af kommunernes investeringer vedrørende dagtilbud, folkeskole og ældre på mindst 7 mia. kr.
Ny digitaliseringsstrategi, strategisk satsning på it i folkeskolen og anvendelse af velfærdsteknologi. Markante spor for en omstilling og modernisering af den offentlige sektor i de kommende år.
Fortsat fokus på afbureaukratisering fx på folkeskole- og beskæftigelsesområdet og 1½ mia. kr. mindre administration i kommunerne frem mod 2013.
Afskaffelse af løsrevne lukkedage i kommunerne fra 2012.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:
- Det er en solid aftale, regeringen har indgået med KL. Kommunerne kan fastholde de nuværende budgetter, og vi er enige om konkrete initiativer, som sikrer bedre ressourceudnyttelse, så borgerne får mere service for de samme penge. Dermed er aftalen god for borgerne og god for samfundsøkonomien. Det er samtidig en aftale, der peger fremad. Vi har aftalt en ny strategi for digitalisering, og vi har aftalt nye pejlemærker for indkøb i kommunerne, for øget konkurrenceudsættelse, for anvendelse af it i folkeskolen og for mindre administration i kommunerne. Det kan jeg kun være tilfreds med.

Læs aftale om kommunernes økonomi for 2012 i pdf her.

Mest Læste

Annonce