FOA: 2020-planen ligner en 1920-plan

12/04/2011 12:37

Nick Allentoft

Det er ikke en plan for fremtiden. Det er en plan med store tilbageskridt. Sådan reagerer FOA på regeringens nye 2020-plan om fremtidsudsigterne for Danmark.

"Vidste man ikke bedre, så kunne det også gå for at være en 1920-plan. Det var dengang den daværende statsminister fra Venstre Madsen-Mygdal også valgte den drastiske sparevej. Ambitionen i politik bør være at gøre det bedre. Men planen peger overhovedet ikke fremad. Den peger tilbage. Til tiden med mindre velfærd, til en tid med voldsomt mindre service og store besparelser, og til en tid med klart mindre fællesskab. Og desværre har regeringen stadig kun sine traditionelle og uvirksomme forslag til vækst," siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

FOA vender sig klart mod forslagene om at forringe efterlønnen og folkepensionen.

"Efterlønnen skal hverken afskaffes eller forringes. Den nyeste opgørelse fra FOA fra februar 2011 viser, at FOAs medlemmer nu i gennemsnit er 61 år, når de går på efterløn. For få år siden var de 60,5 år i gennemsnit. Der er færre, der går på efterløn - og de, der vælger efterlønnen, gør det senere. Det betyder faktisk milliardstore besparelser på ordningen. Debatten siden statsministerens nytårstale har også vist, at der er massevis af nyttige og konstruktive forslag til at sikre mere arbejdskraft - vel og mærke når den tid kommer et stykke ude i fremtiden, hvor vi måtte mangle arbejdskraft. Det bedste arbejdsgiverne kan gøre, er at passe godt på de medarbejdere, de har," siger Dennis Kristensen.

FOA er stærkt bekymret over de voldsomme besparelsesmålsætninger i den nye plan. Det bliver alene den offentlige sektor, der holder for. Aktuelt har kommunerne som følge af den seneste kommuneaftale skaffet sig af med mere end 11.000 medarbejdere. Hvis den offentlige sektor nu skal skæres ned til 27 procent af bruttonationalproduktet, så svarer det til 60.000 nye fyrede i den offentlige sektor.

"Det siger sig selv, at det kommer til at gøre ondt, meget ondt. Det er decideret uambitiøst, når en regering over de næste 10 år ikke kan skabe et grundlag, der med ny vækst kan skabe et grundlag for indtægter, der kan sikre velfærden. Og regeringen er stadig helt blind for, at den offentlige sektor også er forudsætningen for ny vækst i den private sektor. Det er ganske enkelt for ringe,” mener Dennis Kristensen.

Valget står efterhånden klart mellem en drastisk sparevej og en arbejdsvej, der skaber mere vækst," mener Dennis Kristensen.

I den nye plan ønsker regeringen også 100.000 færre på overførselsindkomst.

"Det er endelig en positiv ambition. Men desværre har regeringens konkrete arbejdsmarkedsforslag i mange år gået i stik modsat retning, når det drejer sig om dagpenge, fleksjob, aktivering, løntilskud og revalidering," siger Dennis Kristensen.

Mest Læste

Annonce