FOA: Budget 2011: Farvelfærd

15/10/2010 16:15

Nick Allentoft

Færre pædagoger og pædagogmedhjælpere, flere lukkeuger, rengøring hos ældre én gang om måneden, og færre medarbejdere til de administrative opgaver. Sådan bliver virkeligheden i landets kommuner til næste år. Det viser en gennemgang af alle de kommunale budgetter, som OAO har foretaget.

I dag godkender de sidste kommuner deres budgetter for 2011. Der budgetteres med historisk store nedskæringer. I alt skal kommunerne finde besparelser for mindst 5 mia. kroner. Og ingen områder vil gå fri af sparekniven, viser Offentliges Ansattes Organisations (OAO) gennemgang af budgetterne. BUPL, HK og FOA, der tilsammen repræsenterer medarbejderne på de store kommunale områder, er bekymrede over de voldsomme nedskæringer.

Det seneste år er der blevet færre ordinære HK-stillinger i kommunerne. Yderligere besparelser på det administrative område vil derfor kunne mærkes hos alle borgere i kommunerne.

”Mange tror måske, at administration er overflødigt papirnusseri, der kan spares væk uden at nogle mærker det. Men 85 procent af HK’ernes arbejdstid går med opgaver direkte relateret til borgerne. Med andre ord er det basisopgaver i kommunerne, der rammes, når man skærer HK’erne ned. Samtidig er risikoen, at andre faggrupper fx lærere og pædagoger skal bruge mere tid på administrative opgaver,” siger Bodil Otto, formand for HK/Kommunal.

De fleste kommuner skal også spare massivt på børneområdet. Og her vil besparelserne ikke kunne gennemføres uden at afskedige medarbejdere. Så ud over lukkeuger i sommerferien og højere forældrebetaling, vil besparelserne også medføre en kvalitetsforringelse i form af færre pædagoger og pædagogmedhjælpere i institutionerne.

”Børnene rammes i et hidtil uset omfang og alle midler tages i brug af kommunerne. Det er sørgeligt, fordi vi ved, at investeringer i et godt børneliv kommer mangefold igen,” siger Henning Pedersen, formand for BUPL.

En del af besparelserne på de borgernære velfærdsområder kan tilskrives regeringens krav til kommunerne om nulvækst. Men nulvækst på et område som ældre, er ikke nulvækst men derimod besparelser, fordi der i de kommende år vil blive flere og flere ældre.

”Det hænger overhovedet ikke sammen at lade flere borgere dele den samme mængde penge. Resultatet ser vi nu, når flere kommuner for eksempel barberer rengøringen hos de ældre ned til en gang om måneden,” siger Dennis Kristensen, formand for FOA.
 

Mest Læste

Annonce