FOA: Det kan I ikke være bekendt, TV 2

10/12/2010 12:59

Nick Allentoft

"Det er helt urimeligt, at TV 2 nu prøver at sætte spørgsmålstegn ved de ansatte i den københavnske hjemmeplejes hæderlighed," mener FOAs forbundsformand Dennis Kristensen. FOA mener, at TV2´s dækning af sagen er ved at skifte fra kulegravning til hetz. Revisionsfirmaet KPMG har som uvildig part for Københavns kommune kulegravet den københavnske hjemmepleje på baggrund af sommerens debat efter TV 2’s serie om ”svindel i hjemmeplejen”.

"Der er intet belæg i rapporten for at antyde, at de ansatte svindler med deres arbejdsregistreringer. Tværtimod konkluderer rapporten klart, at kommunens kontrol er tilstrækkelig til både at sikre at opgaverne udføres, og at kvaliteten i de visiterede ydelser er i orden," siger Dennis Kristensen.

Den omfattende rapport på 155 sider konkluderer klart, at københavnerne generelt får de visiterede ydelser, som de har krav. Og at borgerne er endog særdeles tilfredse med den pleje, omsorg og praktisk bistand, som de modtager. Ikke færre end 91 procent oplever, at de ansatte i hjemmeplejen i høj eller meget høj grad udfører de visiterede ydelser.

Over 80 procent er tilfredse eller meget tilfredse med den hjemmehjælp, de modtager.

"Alligevel er TV 2 nu – både på skærmen, på tekst-tv og på www.tv2.dk – gået i gang med at prøve at få rapporten til at bekræfte, at de ansatte snyder med deres registreringer på PDA’erne – og dermed at ”hjemmehjælperne ofte registrerer arbejde, de aldrig har udført”. Det er simpelt hen hverken en rimelig eller anstændig udlægning," siger Dennis Kristensen.

"Der laves selvfølgelig indtastningsfejl og glemmes indtastninger på PDA’erne, men det er ikke de ansatte, der lægger dagens arbejdsplan ind på PDA’en. Det gør ledelsen. Og den ansatte skal så taste afvigelser ind, og selvfølgelig kan der findes fejl, når så mange mennesker skal betjene så mange håndholdte computere og foretage indtastninger i en mængde forskellige arbejdssituationer."

Rapporten viser, at cirka én procent af borgerne mener, at hjælpen helt er udeblevet. Derudover er der borgere, som oplyser, at de ikke har været hjemme, ikke har ønsket opgaven udført, har været hospitalsindlagt, eller ikke kan forklare, hvorfor de ikke mener at have fået ydelsen.

Alle disse mange tal og de detaljerede undersøgelser af den omfattende kontrolindsats i kommunen får KPMG til at konkludere: ”På baggrund af den udførte efterkontrol kan vi konstatere, at hjælperne kommer ud til borgerne som aftalt (samme dag), og at borgerne, når adspurgt på dagen, vurderer, at de har modtaget de ydelser, som de har krav på.”

"Ikke desto mindre når TV 2 frem til, at de ansatte registrerer opgaver, som de ikke har udført. Nu skifter TV 2’s dækning af den københavnske hjemmepleje fra kulegravning til hetz mod de ansatte. Det er simpelthen ikke rimeligt, når KPMG’ uvildige kulegravning viser, at det faktisk ikke står så ringe til endda i den københavnske hjemmepleje," mener Dennis Kristensen.

Mest Læste

Annonce