FOA: Erhvervsuddannelser er en sikker vej til vækst

10/08/2011 16:35

Nick Allentoft

Alle snakker om behovet for ny vækst. En sikker vej til det mål er at satse på erhvervsuddannelserne, mener FOA. I dag har undervisningsminister Troels Lund Poulsen indbudt til ministeriets traditionsrige Sorø-møde, hvor emnet i år bl.a. er de danske erhvervsuddannelser.

”Den offentlige og den private sektor hænger uløseligt sammen i Danmark. Skal den private sektor fungere og udvikle sig, så kræver det et velfungerende sundhedsvæsen, ældreomsorg, børnepasning, infrastruktur osv. Når man taler om vækst, så må man også se på, hvordan den offentlige sektor skal løse sine opgaver. Derfor skal man vælge at styrke og støtte det personale, som har den daglige kontakt med borgerne gennem mere grunduddannelse. Så viser erfaringerne klart, at effektiviteten kan blive langt højere,” siger FOAs formand Dennis Kristensen.

Han peger på, at dårlig hygiejne og infektioner i de offentlige rum årligt koster samfundet hundreder af millioner af kroner i sygedage og behandlingstilbud. Uddannede serviceassistenter med viden om mikrobiologi og smittekilder ved, hvordan man i rengøringen effektivt skal bryde smitteveje.

Han nævner teknisk-servicemedarbejdere med viden om energi og klima, der ved, hvordan det offentlige for millioner kan spare millioner af kroner ved konstant at have fokus på energiforbedringer.

Han henviser til, at medarbejdere med en grundlæggende pædagogisk viden har forudsætningerne for at støtte og udvikle børn og unge med meget forskelligartede behov.
Og han nævner social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter med en grundlæggende viden om pleje og behandling, der gør det muligt, at borgerne kan blive i eget hjem frem for at skulle flytte på langt dyrere institutioner.

”Derfor er svaret klart for FOA: Styrk erhvervsuddannelserne på det offentlige område – det vil give mere effektivitet, og det betaler sig i længden,” siger Dennis Kristensen.

FOA peger på to fremgangsmåder:
For det første skal alle store områder inden for det offentlige arbejdsmarked dækkes af uddannelse. Og for det andet skal alle unge, som ønsker en uddannelse inden for velfærd og offentlig service, have en reel uddannelsesgaranti.

”Den gamle tre-parts aftale fra 2007 har været et vigtigt skridt på vejen. Men indsatsen er ikke tilstrækkelig. Ca. 8000 ansøgere til social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse bliver afvist hvert år, selvom der om ganske få år bliver stor mangel på kvalificeret personale, siger Dennis Kristensen.

FOA foreslår derfor, at der hurtigst muligt indgås en ny bindende tre-partsaftale mellem regering, kommuner og regioner og LO, som giver en uddannelsesgaranti inden for alle de store velfærds- og serviceområder.

Mest Læste

Annonce