FOA: Københavnske politikere på vild flugt fra ansvar

12/07/2010 12:51

Nick Allentoft

Københavnske borgerrepræsentanter beskylder nu FOA for at få ledere i Københavns kommune fyret, når de påpeger uacceptable forhold blandt de ansatte. Rent politisk plattenslageri mener FOA.

"Jeg er chokeret over, at de københavnske politikere nu løber fra deres ansvar som øverste politiske arbejdsgiver i København", siger formand for FOA Dennis Kristensen.
 
"Københavns kommune er arbejdsgiver, og FOA kan naturligvis ikke fyre ledere. Det er jo det rene nonsens. Hvis Venstres Leslie Arentoft og Dansk Folkepartis Birthe Skaarup ikke mener, at Københavns kommune er i stand til at varetage deres arbejdsgiverrolle, så peger fingeren helt entydigt på kommunen og de ansvarlige politikere."
 
"Det er i sagens natur alene kommunen, der kan bestemme, hvordan kommunen vil stille sig i forhandlinger med FOA om eksempelvis klager over arbejdsmiljøet på en arbejdsplads. Har FOA dokumenteret så store problemer, at kommunen vurderer, at de ikke ser anden udvej end at fyre en leder, så er det selvfølgelig en kommunal beslutning og dermed en beslutning, som både Leslie Arentoft og Birthe Skaarup har medansvar for som øverste politiske ledelse."
 
"Hvis politikerne ikke er enig i kommunens vurderinger og beslutninger, så hører den diskussion hjemme i Københavns Borgerrepræsentation. Og jeg er noget rystet over, at de to politikere nu prøver at slå politisk plat på FOA’s bekostning, i stedet for at forsøge at få flertal i det politiske system for at anlægge en anden arbejdsgivermæssig linje. Det afspejler en betænkelig lille viden om kommunal forvaltning", siger Dennis Kristensen.

Mest Læste

Annonce