FOA: Sygehusfyringer skaber gøgeunge-effekt

11/10/2010 12:58

Nick Allentoft

Det er basispersonalet på landets sygehuse, der i stort tal må betale prisen for fyringsbølgen landet over. Fyringsbølgen i første halvår af 2010 betød, at der i alt er blevet nedlagt 820 social- og sundhedsstillinger i regionerne. Dette tal bliver nu markant større, når fratrædelserne som følge af de øjeblikkelige budgetnedskæringer gennemføres de kommende uger.

"Det kan lyde som det letteste for sygehusledelserne at fyre social- og sundhedsassistenterne, men det er et enormt problem af flere årsager," siger sektorformand Karen Stæhr fra FOAs Social- og sundhedssektor.
 
"For det første er det plejen og omsorgen for patienterne, der rammes. Kvaliteten daler, når der er færre til at tage vare på patienterne. For det andet skabes der en voldsom gøgeunge-effekt. De stærkeste faggrupper presser simpelt hen de lidt svagere ud. Og på lang sigt, så vil vi stå med et meget stort kompetence- og rekrutteringsproblem, når der igen efterspørges kompetent og veluddannet social- og sundhedspersonale.
 
Karen Stæhr henviser til, at Sundhedsministeriet i flere år har haft en såkaldt Task Force nedsat, der skulle se på blandt andet opgaveglidning, så man sikrer den bedste og bredest mulige opgavefordeling og rekruttering.
 
"Anbefalingerne fra dette udvalg er i dag totalt fejet til side. Det er blevet til en kamp om at hytte sit eget skind, og det må undre stærkt, at sygehusledelserne så ensidigt mener, at det næsten kun er en faggruppe, der kan undværes og betale prisen for besparelserne," siger Karen Stæhr.
 
"Vi har stribevis af eksempler på, at social- og sundhedsassistenterne fratages arbejdsopgaver, som de tidligere har udført kompetent og kvalificeret. De varsles ud af dagvagter, og må alene være til stede i aften- og nattevagt, selvom de har arbejdet som dagvagter i årevis. Der er afdelinger, der i dag er støvsuget for social- og sundhedsassistenter, og alene har sygeplejersker ansat. Social- og sundhedsassistenter varsles også ned i timetal, uanset om de er på fuldtid eller deltid," siger Karen Stæhr.
 
"Oveni skal vore tillidsrepræsentanter høre fra ledelserne, at social- og sundhedsassistenter jo ikke er særligt kvalificerede Jeg fristes til at tro, at det skyldes, at ledelserne har sat kikkerten for det blinde øje i bestræbelserne på at redde deres egen faggruppe."
 
Karen Stæhr har i dag skrevet til sundhedsminister Bertel Haarder (V) for at påpege problemet.

Mest Læste

Annonce