Folkeskolen kan ende i dyb krise

Ledelse

19/03/2013 11:11

Nick Allentoft

Det vil tage lang tid at komme ud af den krise, som folkeskolen lander i, hvis ikke der findes en fornuftig løsning på konflikten mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening, advarer næstformand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal.

Der er forhandlinger, konflikter og så er der tiden efter de store slagsmål. Skolelederne er ikke tvivl om, hvad der er vigtigst, og advarer nu direkte KL og Lærerforeningen mod konsekvenserne af deres fastlåste forhandlinger.

Det vil være et worst case scenarie og alle bliver tabere, hvis lærerne står tilbage efter konflikten og oplever sig rigtig skidt behandlet, advarer næstformand i Skolelederforeningen, Claus Hjortdal.
Han appellerer kraftigt til både Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening om at træde ud af de to hjørner af bokseringen.

”Det er meget vigtigt for os skoleledere, at der bliver fundet frem til et forlig. Ellers bliver det i praksis skolelederne på hver enkelt skole, der overtager ”aben” og skal løse konflikten om lærernes arbejdstid på hver enkelt skole. Det bliver hårdt arbejde, men det er en arbejdsopgave, som vi skal løse, så vi kan få skabt ro hen ad vejen,” siger Claus Hjortdal.

Men der er et stort MEN. Konflikten om lærernes arbejdstid vil skulle løses på skolerne samtidig med, at regeringen lægger op til, at der skal implementeres en ny og omfattende skolereform med store ændringer af skolernes og lærernes hverdag.

”Typisk forventer politikerne jo hurtige resultater, når der indføres nye reformer, men sådanne opgaver løser vi altså ikke lige på to år. Derfor er jeg meget bekymret for den igangværende konflikt. Vi skal have opbakning og engagement fra engagerede medarbejdere, når vi skal i gang med så store ændringer, og det kommer til at tage tid, hvis lærerne føler sig meget dårligt behandlet, og alting i første omgang kommer til at handle om at rydde op efter en meget hård konflikt,” pointerer Claus Hjortdal.

Læs også: Canadisk ekspert: Konflikten er ødelæggende

Lærerkultur skal vendes

Claus Hjortdal bliver ærgerlig, når han nogle gange hører lærerrepræsentanter udtale, at det fremover bliver skolelederne, der skal ”skalte og valte” med lærernes tid, men han ser det som et udtryk for den tilspidsede debat og ser ikke en hård front mellem skoleledere og lærere i den aktuelle konflikt.

Han mener også, at skolelederne har brug for en ny aftale om lærernes arbejdstid. Skolelederne synes, at den seneste aftale med KL fra 2008 passer fint til den skolelov, vi har nu. Men såfremt regeringens reformtanker skal implementeres har skolelederne fx brug for, at der bliver kigget på lektiehjælp og aktivitetstimer, hvor forberedelses timer ikke altid er nødvendige samt på, hvordan lærernes teamsamarbejde kan blive styrket.

”Her har vi brug for, at lærerne er mere på skolen, og at skolen på den måde bliver en mere dynamisk arbejdsplads med et fælles ansvar. Vi skal have vendt lærerkulturen væk fra, at 'hvis jeg ikke har andre aftaler, tager jeg hjem og forbereder mig' og hen til 'jeg bliver på skolen, medmindre andet er aftalt',” siger Claus Hjortdal.

Dermed lægger skolelederne også op til et kulturskift, hvor lærerne ikke har den samme ret til at bestemme over deres arbejdstid, og det er ikke noget, der er i kridthuset hos alle lærerne, som Claus Hjortdal udtrykker det. Dog, tilføjer han, oplever han, at mange yngre lærere gerne vil være mere på arbejdspladsen.

”Diskussionerne her handler ikke om så meget om belastningen med timer, men mere om hvordan flextiden anvendes,” pointerer han.

Nej tak til hård ledelsesfilosofi

Når det er sagt, understreger Claus Hjortdal også, at han ikke tror på en hård ledelsesfilosofi, hvor lærerne nu bare skal makke ret. Kulturen i skolen er samarbejdsorienteret i et miljø med vidensmedarbejdere, og der er bygget gode værdier op, som der skal værnes om.

”Det er vigtigt ikke bare at bryde med mange års traditioner og stille skolelederne i en position som en gammeldags Kaj-Holger leder, der skal rydde op efter konflikten. Vi beder om, at parterne søger at finde fælles fornuftige ståsteder. Fx ønsker vi også som skoleledere, at vi kan indgå fornuftige lokale aftaler med tillidsrepræsentanterne om emner som tilstedeværelse og forældresamarbejde, fremfor at vi skal forhandle med hver enkelt lærer,” siger Claus Hjortdal.

Han pointerer, at det er meget vigtigt, at der bliver fundet frem til et fornuftigt forlig, hvor både KL og DLF rykker sig. Alle var enige om, at aftalen i 2008 var god, og selvom der nu er ting, der skal ændres, har parterne nu også pligt til at arbejde sig videre til en ny aftale, mener Claus Hjortdal.

Af Søren Jensen

Send os dit forslag til hvem vi skal interviewe

DenOffentlige vil den kommende tid bringe interviews i serien ”Folkeskolen på vej mod 2014”. Har du forslag til personer på skoleområdet med vigtige synspunkter, som skal frem i debatten om folkeskolens fremtid, så send en mail til Søren Jensen.

Mest Læste

Annonce