Foreslår politisk samarbejde mellem Gentofte og Lyngby

27/02/2011 12:20

Nick Allentoft

Radikale Venstre Gentofte: Foreslår politisk samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune. Efter gennemførsel af kommunalreformen er samarbejde mellem kommunerne for alvor kommet på dagsorden. Men samarbejdet med Gentofte kommune og nabokommunerne har foregået mest på embedsmandsniveau.

Radikale Venstre foreslår, at der etableres et organiseret samarbejde på det politiske niveau mellem Gentofte kommune og Lyngby-Taarbæk kommune.

”Det er tydeligt at se, at blandt andet Gentofte og Lyngby Taarbæk sidder med en del af de samme udfordringer specielt sidste år og i år, hvor kommunerne har måttet finde rigtig mange millioner for at få budgetterne til at hænge sammen. Jeg kan se, at vi sidder og opfinder de samme nye tiltag for at spare penge, så det gør mindst ondt for borgerne. Blandt andet på Børne- og Skoleområdet, hvor begge kommuner, dels prøver at forsøge sig med indskrivning af børnehavebørn til skole/SFO i foråret i stedet for til august og dels prøver at finde metoder til at spare mange millioner på specialundervisningsområdet”, forklarer Marie-Louise Andreassen.

Radikale Venstre forestiller sig, at der ca to til fire gange om året skal afholdes møder mellem de to kommunalbestyrelser, hvor det er den politiske debat der er styrende og ikke oplæg fra embedsværket.

”Vi har brug for at udveksle kommunalpolitiske erfaringer med andre kommuner, med henblik på dels at løse flere opgaver i fællesskab og dels med henblik på, at vi ikke alle sidder og bruger ressourcer på at opfinde den samme dybe tallerken”, siger Marie-Louise Andreassen.

Hun vil sætte forslaget på dagsordenen i økonomiudvalget i marts og samtidig rette henvendelse til den Radikale gruppe i Lyngby-Taarbæk og Lyngby-Taarbæks borgmester.
 

Mest Læste

Annonce