Forsinket aktivering koster 100 mio. kr. i bødestraf til kommunerne

03/11/2011 08:46

Nick Allentoft

Nye bere. gninger fra KL viser, at det i år vil koste kommunerne minimum 100 mio. kr. i strafrefusion til staten, at en meget lille gruppe forsikrede ledige ikke aktiveres nøjagtig til tiden.

På landsplan er det i gennemsnit 93 pct. af de forsikrede ledige, der aktiveres til tiden. De sidste syv pct. ledige må vente nogle uger på aktiveringen, og det udløser de rekordstore bødestraffe.

Praksis viser, at det er helt umuligt at komme op på 100 pct. rettidighed. Derfor har bl.a. Arbejdsmarkedsstyrelsen altid tidligere betragtet 90 pct. som fuld rettidighed. Sådan var det fx, dengang staten selv havde ansvaret i AF.

”Statens behov for at kontrollere jobcentrene er helt ud af proportion. Det holder ikke, at staten pålægger kommunerne mere end 100 millioner kr. i strafbøder, fordi omkring syv pct. af de forsikrede ledige ikke får deres aktiveringstilbud lige nøjagtig på den rettidige dato”, siger Erik Nielsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg..

”De ledige kommer ikke hurtigere i job af, at jobcentrene jagter et dato-tyranni om rettidig aktivering. Det afgørende er jo, at den ledige får det rette aktiveringstilbud. Derfor er det både dyrt og dumt at styre beskæftigelsesindsatsen efter, om aktivering starter om onsdagen eller fredag i næste uge”, siger Erik Nielsen

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har for nylig besluttet at indbyde til forhandlinger om en ny refusionsmodel. KL vil opfordre regeringen til at sætte en fjernelse af refusionsstraffen højt op på listen i disse forhandlinger.

”Når, det drejer sig om aktivering af sygedagpengemodtagere, er der ingen refusionsstraf, hvis kommunerne aktiverer for sent ifølge reglerne. Alligevel har jobcentrene nu i over et år præsteret en rettidighed på over 90 pct. på det område. Så der er ingen grund til at svinge den statslige bødepisk over aktivering af forsikrede ledige”, siger Erik Nielsen .

Fakta om strafrefusion

Ifølge reglerne skal unge ledige under 30 år aktiveres inden tre måneders ledighed. For ledige over 30 år er grænsen for rettidig aktivering ni måneders ledighed. Overskrides disse grænser har det siden 1. januar 2011 medført, at kommunen mister den sædvanlige statslige refusion på 30 pct. af dagpengene i den periode, der går indtil den ledige aktiveres.

KL har beregnet, at det i år kommer til at koste kommunerne minimum 100 mio. kr. i strafrefusion, at en meget lille gruppe forsikrede ledige ikke aktiveres nøjagtig til tiden.

Analysen er lavet på basis af skønnede regnskabstal for 2011 og data fra jobindsats.dk om rettidig aktivering for forsikrede ledige.

I september 2011 var 127.121 forsikrede ledige omfattet af aktive tilbud. 93 pct. fik dette tilbud tiden. Det var kun syv pct. eller 8.899, der ikke fik rettidigt tilbud. Halvdelen af de syv pct., der ikke får rettidig aktivering venter højst en måned.

Når det er umuligt at opnå 100 pct. rettidighed, så skyldes det bl.a.:

- den ledige er sygemeldt

- den ledige er fritaget for aktivering

- jobcenteret får (for) sen anmeldelse fra a-kassen om, at den ledige nu skal i aktivering (gælder især de unge, hvor fristen er kort)

- den ledige afventer det helt rigtige aktiveringskursus/tilbud.

Yderligere oplysninger hos pressekonsulent Vivian Jordansen på 2687-3263 eller [email protected]

Mest Læste

Annonce