Fredensborg Kommune kører derud af på el

10/01/2012 14:46

Nick Allentoft

Kommunens fem elbiler kører som de skal, og brugerne er begejstrede for dem. Flere elbiler kan være på vej. I slutningen af maj 2011 fik Fredensborg Kommune 5 elbiler til henholdsvis Center for Ældre og Handicap, Center for Kommunale Ejendomme og Arealer og Center for IT og Digitalisering.

Elbilerne blev anskaffet med støtte fra Energistyrelsen, og efter en periode med tilvænning har brugerne udtrykt stor glæde ved bilerne. Samtidig viser de første resultater, at kommunen både sparer penge og mindsker udledningen af CO2 ved at køre i elbi-lerne.

”De første elbiler i kommunens drift har været en succes. Brugerne er glade og bilerne passer fint ind i det daglige kørselsbehov. Samtidig er der tydelige klimamæssige gevinster. Det er klart, at de positive erfaringer gør det aktuelt snart at vurdere, om flere biler i kommunens drift skal skiftes ud med elbiler”, lyder det fra formand for Plan- og Klimaudvalget Lars Simonsen.

Statistik på elbilerne

• Beregninger viser, at kommunen i de to første måneder sparede ca. 7000,- kr. på brændstof for de 5 elbiler i forhold til, hvis der var blevet kørt i 5 almindelige benzinbiler. Hvis antallet af elbiler skaleres op til 100 stk., ville der være en brændstofbesparelse på 840.000,- pr. år.
• De fem elbiler kørte i perioden maj til primo november 15.000 kilometer og brugte ca. 2.000 kWh el. I forhold til fem almindelige benzinbiler anslås det, at brugen af elbiler i kommunen vil spare klimaet for ca. 5 tons CO2 pr. år.

Som en del af projektet støttet af Energistyrelsen indsamler Fredensborg Kommune også erfaringer med elbiler fra andre kommuner i Region Hovedstaden. Dette er med til at skabe et overblik over udbredelsen af elbiler, samt finde frem til hvilke barrierer der hindrer kommuner i at starte Elbilsprojekter. Derved kan der lettere arbejdes frem mod en elbilsparat region.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen udtaler:

”Det er godt at se, at vi i Fredensborg Kommune går forrest, og viser, at elbiler er vejen frem. Det er helt i tråd med kommunens elbilsstrategi. Viden fra elbilerne bruger vi til at give input til den regionale klimastrategi, så vi kan hjælpe til med at Region Hovedstaden kan blive en elbilsparat region, så hurtigt som muligt. En af de udfordringer, der skal arbejdes med, er udbredelsen af et brugbart net af ladestandere.”
 

Kendskab til elbilerne udbredes i kommunens nyhedsbrev til Energistyrelsen, hvor man blandt andet kan læse om hvor og hvordan de 5 elbiler har kørt i Fredensborg Kommune, og om hvilke udfordringer der har været ved skiftet til elbil. Derudover er brændstoføkonomien for elbiler i forhold til konventionelle biler beskrevet.
 

Mest Læste

Annonce