Fremgang i de kommunale overenskomstforhandlinger

31/01/2011 11:30

Nick Allentoft

KL og KTO er kommet endnu et skridt på vejen i arbejdet med at forny aftaler og overenskomster.

"Jeg glæder mig over, at vi har opnået en forenkling i reglerne om de ansattes medindflydelse og medbestemmelse. KL havde krævet, at hovedudvalgene i kommunerne blev lettet for en række pligtopgaver. Det er vi kommet igennem med. Nu bliver det i langt højere grad op til det enkelte hovedudvalg selv at fastlægge, hvad de synes er vigtigt at beskæftige sig med. Det er meget tilfredsstillende", siger borgmester Michael Ziegler, der er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Parterne forhandlede også vilkårene for de kommunale tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter. Her er det aftalt, at hvis en tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant afskediges på grund af arbejdsmangel, så har pågældende mindst et opsigelsesvarsel på seks måneder.

"Det er en ændring, som organisationerne lagde meget vægt på, og vi havde en vis forståelse for dette krav", siger Michael Ziegler.

Resultaterne er alle indgået under forudsætning af, at der opnås enighed om alle kravene fra KL og KTO.

Parterne har tidligere opnået principiel enighed om at videreføre seniordagene. Parterne er også enige om en række forenklinger, som vil gøre det lettere at administrere seniordagene for kommunerne.
 

Mest Læste

Annonce