FTF: Arbejdsgiverne skal forpligtes til innovation

26/11/2010 00:00

Nick Allentoft

Innovation på arbejdspladserne vil for første gang nogensinde blive fremsat som et overenskomstkrav. På mandag lægger 11 faglige organisationer et krav på bordet til de kommunale arbejdsgivere om at skabe værdi gennem innovation. En række faglige organisationer prøver nu på en helt ny måde at få mere innovation ind på de kommunale arbejdspladser.

Innovation er afgørende vigtigt for, at danske arbejdspladser kan skabe vækst og fornyelse. Det er de fleste enige om. Regeringens vækstforum har netop foreslået en række tilbud, der skal styrke virksomhedernes innovation. Men ingen af forslagene lægger op til at bruge medarbejderne som kilde til innovation.

Det kommer elleve faglige organisationer under Forhandlingskartellet nu med et konkret modtræk til. Det sker som led i de overenskomstforhandlinger i kommuner og regioner, som netop er gået i gang.

Mandag den 29. november fremlægger Forhandlingskartellet et krav til KL om at indgå en aftale om at fremme innovation på arbejdspladserne på vegne af samtlige 98 kommuner.
Hermed forpligtes hver enkelt kommune til at arbejde for at fremme innovation, dvs. at få nye idéer og omsætte dem til handling. Samme krav fremsættes for regionerne den 6. december.

Mere værdi er det erklærede mål i forslaget, der indebærer en række konkrete og praktiske forslag, bl.a.:

* Innovation kan udløse kontant belønning til medarbejderne i form af lokallønstillæg
* Jobbytteordninger, som både kan ske inden for kommunen, på tværs af kommuner eller gennem samarbejde med en anden offentlig eller privat virksomhed.
* Der skal afsættes tid til innovation på arbejdspladsen.
* Brugernes behov og kompetencer skal bruges i innovationen.
* Kurser skal skabe viden om innovation.
* Medarbejderne inddrages i udviklingen og valget af ny teknologi
* Der skal arbejdes systematisk med innovationsskabende ledelse.
* Med aftalen skal kommunen forpligte sig til at synliggøre innovative tiltag overfor medarbejderne og borgere.

Forslaget skal være den gulerod, der får medarbejderne i gang med innovationsprocessen, siger formand for Forhandlingskartellet, Jørgen Mosbæk. Men gulerødderne skal ikke nødvendigvis være ens, understreger han.

”Her satser vi på medlemmernes kreativitet. Til gengæld for deres vilje og lyst forventer vi, at arbejdsgiverne giver en kontant belønning til medlemmerne”, siger han.

Jørgen Mosbæk peger på, at medarbejdernes faglighedskal udvikles, og at det er dét, organisationerne nu formulerer som et krav.

”Organisationerne ønsker at bidrage med innovation indenfor deres faglige områder, og på den måde være med til at udvikle de offentlige arbejdspladser og skabe grundlag for en samfundsmæssig udvikling”, Jørgen Mosbæk.
 

Mest Læste

Annonce