FTF: Kommuneaftale med fast nulvækst og alt for lidt afbureaukratisering

04/06/2011 22:09

Nulvæksten står urokkeligt fast i kommunernes økonomiaftale for næste år. Til gengæld kniber det gevaldigt med at få sat turbo på afbureaukratiseringen, som kan frigøre nødvendige ressourcer.

Regeringen har i dag indgået aftale med KL om kommunernes økonomi i 2012. Aftalen viderefører nulvæksten, som også har været gældende i år. Der lægges op til, at nye ressourcer i stedet skal findes ved bl.a. effektiviseringer og afbureaukratisering. Aftalen viderefører også niveauet for anlægsudgifter fra i år, og så lægges der atter op til afskaffelse af løsrevne lukkedage i daginstitutioner.

Aftalen gør for lidt ved den omfattende kommunale bureaukrati, mener formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

"Aftalen er desværre meget mere håndfast på nulvækst end på konkrete tiltag til at fjerne kontrol og bureaukrati, som ellers kunne frigøre rigtig mange ressourcer. FTF'erne bruger stadig 60 mio. timer om året på bureaukrati, selvom regeringen har snakket om afbureaukratisering i årevis. Der er brug for at få sat langt mere turbo på indsatsen. Man lover dog i det mindste igen at ville se på beskæftigelsesområdet. Her kan man starte med de mange forslag, som FTF har lavet sammen med LO og AC", siger FTF's formand Bente Sorgenfrey.

Hun peger på, at nulvæksten også næste år vil få store konsekvenser for borgere og medarbejdere. Allerede nu forventer knap halvdelen af kommunerne yderligere personalereduktioner næste år. Det viser FTF's helt nye kommunaldirektørundersøgelse. Det kommer oveni, at kommunerne allerede har skåret 14.000 stillinger væk det sidste års tid. "Fremrykning af offentlige anlægsinvesteringer er en fornuftig vej ud af den krise, som jo stadig ikke har sluppet os. Desværre lægger aftalen op til uændret anlægsniveau næste år, som er noget under niveauet, da krisen var på sit højeste", siger Bente Sorgenfrey.

Aftalen lægger op til en afskaffelse af løsrevne lukkedage i institutionerne, som FTF i sin tid var de første til at dokumentere. Regeringen truer med et lovindgreb, hvis kommunerne stadig har løsrevne lukkedage i budgetterne for 2012.

"Lukkedagene er et stort problem for både forældre og hele arbejdsmarkedets fleksibilitet, men de er jo et symptom på, at kommunerne er enormt pressede på økonomien. Hvis man vil tvinge en afskaffelse igennem ved lov vil det blot resultere i mere bureaukrati og endnu flere besparelser andre steder i budgetterne", siger Bente Sorgenfrey.

Mest Læste

Annonce