Gladsaxe Kommune årets trafiksikkerhedsby 2011

06/05/2011 10:18

Nick Allentoft

Gladsaxe Kommune er, sammen med Herning Kommune, blevet udnævnt til ”årets trafiksikkerhedsbyer”. Med udnævnelsen følger 10 millioner kroner til trafiksaneringsprojekter. Som en del af trafikforliget sætter Vejdirektoratet desuden en støjskærm op på østsiden af motorvejsbroen over Skovbrynet Station.


Trafikken i Gladsaxe bliver mere sikker. Gladsaxe er nemlig, sammen med Herning Kommune, blevet udpeget som ”Årets Trafiksikkerhedsby”. Med udnævnelsen følger 10 millioner kroner til trafiksaneringsprojekter.

Innovativt trafikprojekt
Gladsaxe er blevet udnævnt til trafiksikkerhedsby, fordi det er vurderet at projektet i Gladsaxe er innovativt med konkrete ideer til en samlet trafiksikkerhedsplan. Gladsaxe har selv afsat tre millioner kroner til trafiksaneringsprojekter, og der vil derfor være 13 millioner kroner til forbedret trafiksikkerhed i perioden 2011-13.

- Vi er glade for, at vi har fået tilskud til et innovativt trafiksaneringsprojekt, som vi håber vil kunne inspirere andre kommuner. Ambitionen er, at skabe en ”Gladsaxe-model”, hvor kernen er de fysiske trafikforbedrende tiltag, men hvor blandt andet bruger- og ekspertpaneler også skal være med til at sikre den bedste effekt af det samlede trafiksikkerhedsarbejde, siger borgmester Karin Søjberg Holst (A).

Støjskærm ved motorvejsbro
Trafikken i Gladsaxe bliver ikke blot mere sikker, den bliver også mindre støjende. Som en del af det indgåede transportforlig vil Vejdirektoratet sætte en støjskærm op på østsiden af Hillerødmotorvejen over Skovbrynet Station.

- Støjskærmen ved motorvejsbroen over Skovbrynet Station har længe stået højt på kommunens ønskeliste, fordi trafikstøjen er til stor gene for beboerne i de omkringliggende boligområder. Siden det stod klart at det var teknisk muligt at sætte en støjskærm op på den gamle østside af broen, har vi presset på for at få det til at lykkedes,” siger Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst.

Penge til cykelsupersti
Sidst, men ikke mindst, har Gladsaxe Kommune fået 0,8 millioner kroner i tilskud fra den nationale cykelpulje til sin del af cykelsuperstien Farumruten langs Hillerødmotorvejen. Farumruten er en del af et højklasset net af cykelpendlerruter på tværs af hovedstadskommunerne.

Mest Læste

Annonce